Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym – etap I

10 sierpnia 2017 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu na dofinansowanie zadania pn. ,,Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym – etap I” w ramach programu ,,Infrastruktura kultury”.

Całkowity koszt projektu wynosi 14.425.100,00 zł (netto), w tym 7.200.000,00 zł (49,91%) to środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszy Promocji Kultury, natomiast wkład własny w kwocie 7.225.100,00 zł (50,09%) został zabezpieczony przez Województwo Podlaskie.

W ramach projektu zostanie wybudowany segment konserwatorski i magazynowy. W części konserwatorskiej znajdować się będzie stolarnia z pracownią stolarską i suszarnią drewna, warsztat mechaniczny z magazynem, pomieszczenie do mycia i piaskowania, pracownia chemiczna z magazynem środków chemicznych, malarnia, pracownie konserwatorskie z pomieszczeniami do obróbki brudnej i czystej eksponatów. W nowo wybudowanym obiekcie powstanie również: magazyn eksponatów drobnych, eksponatów glinianych, metalowych, drewnianych, tkanin, obrazów, papieru, mebli oraz eksponatów różnych. W ramach segmentu magazynowego powstanie również pracownia digitalizacji zbiorów, pokój socjalny, szatnie oraz toalety. Obiekt będzie ogrzewany pompami ciepła z wykorzystaniem 31 odwiertów geotermalnych, wspomaganych kotłownią olejową.

Realizacja zadania obejmuje również zakup do pracowni i magazynów mebli biurowych oraz zestawów komputerowych z oprogramowaniem. Do pracowni digitalizacji zbiorów zostanie zakupiony sprzęt fotograficzny i komputerowy wraz ze sprzętem uzupełniającym m.in. oświetleniem studyjnym i plenerowym, reflektorami, statywami, stojakami oraz obiektywami i lampami błyskowymi. Pracownie techniczne wyposażone będą w sprzęt typu: wiertarka, czopiarka, frezarka, szlifierka taśmowa, pilarka tarczowa, tokarka do drewna, spawarka, sprężarka, piaskarka, strugarka czterostronna, digestorium, myjka ciśnieniowa. W pomieszczeniach magazynowych zainstalowane zostaną nowoczesne, przesuwne i sterowane elektronicznie zestawy regałów o profilu dostosowanym do charakteru poszczególnych magazynów. Dla potrzeb pracowników zostaną zakupione i zamontowane meble kuchenne, stoły, krzesła oraz szafy ubraniowe. Zakupione również zostaną akumulatorowe wózki podnośnikowe oraz zewnętrzny silos do magazynowania wiórów i trocin. W ramach zadania zostanie wykonane ogrodzenie nowopowstałej infrastruktury.

Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów prowadzona jest na działce przy ulicy Pałacowej. Docelowo cały obiekt będzie miał wymiary 223x30 m (wysokość w kalenicy od 6 do 10 m). Obecnie realizowany etap inwestycji obejmujący budowę kompleksu o powierzchni 3 120 m2 zostanie zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Wykonawcą inwestycji jest firma Master Emil Borys s.c. Wysokie Mazowieckie.