Konferencja historyczna "Drogi do niepodległości narodów Europy Wschodniej 1914-1921" - fotorelacja

Środa
13
Czerwiec
2018

W dniach 6-7 czerwca 2018 roku w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Drogi do niepodległości narodów Europy Wschodniej 1914-1921. Organizatorami byli: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Lietuvos Istorijos Institutas w Wilnie, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konferencja była kontynuacją zainicjowanego przez podlaskie władze samorządowe programu naukowo-badawczego, mającego na celu podjęcie szeroko zakrojonych studiów nad historią dzisiejszej Rzeczypospolitej, Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Łotwy. Pięć konferencji, odbytych w latach 2013-2017 zaowocowały pogłębieniem naszej wiedzy na temat historii pogranicza Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego od wczesnego Średniowiecza, aż do chwili obecnej.

Tegoroczne sympozjum poświęcono dążeniom niepodległościowym narodów Europy Wschodniej, które wydatnie nasiliły się wraz z wybuchem I wojny światowej i następującym w jej wyniku upadkiem monarchii Habsburgów, Hohenzollernów i Romanowów. Skomplikowana mozaika etniczna tej części kontynentu oraz wzrastające w siłę nacjonalizmy, wpłynęła na narastanie konfliktów i sprzecznych aspiracji nowo tworzonych organizmów politycznych. Nie można przy tym pominąć wydarzeń związanych z rewolucją w Rosji, która również odcisnęła niebagatelne piętno na postawach narodów Europy Wschodniej.

Zgromadzeni na konferencji historycy z Polski, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Rosji i Gruzji w ciągu dwóch dni, wygłaszając 20 referatów, próbowali nakreślić skomplikowaną sytuację narodowościową wschodniej części naszego kontynentu. Fakt, że w sympozjum brali udział naukowcy z wielu krajów umożliwił przedstawienie podejmowanej problematyki z wielu punktów widzenia.

W programie konferencji znalazł się również wyjazd do Drohiczyna, w czasie którego uczestnicy sympozjum mogli zwiedzić najciekawsze zabytki pierwszej stolicy województwa podlaskiego. W czasie wycieczki przewodnikami byli ks. dr Zenon Czumaj dyrektor Muzeum i Archiwum Diecezjalnego oraz ks. Eugeniusz Zabrocki proboszcz parafii Św. Mikołaja w Drohiczynie.