Sie Sind auf: HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY

HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY

Szukaj

HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY

Kierownik działu historyczno-artystycznego, starszy kustosz - mgr Norbert Tomaszewski

Dział Historyczno – Artystyczny powstał w Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, w 1969 roku. Zgodnie z jego nazwą gromadzone są w nim dokumenty związane z życiem społeczności wiejskiej na Podlasiu oraz dzieła plastyczne o tematyce wiejskiej.

Liczące blisko 4.250 pozycji zbiory historyczne, są dość silnie zróżnicowane. Główny ich zrąb stanowią rękopisy pochodzące z XIX wieku, choć nie brak tu również ciekawych dokumentów z XVI – XVIII stulecia. Badacze dziejów wsi podlaskiej i mazowieckiej mogą znaleźć w zbiorach tego działu materiały do takich tematów jak: stosunki majątkowe na wsi, dzieje ziemiaństwa polskiego, historia spółdzielczości wiejskiej i wielu innych. W oparciu o wspomniane materiały powstało już blisko trzydzieści prac magisterskich i licencjackich oraz blisko sto artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Do najcenniejszych zabytków historycznych działu należą między innymi: Archiwum Rodziny Augustynowiczów – Ciecierskich z Bacik – kolekcja licząca blisko 1.000 rękopisów i druków ulotnych, będący poważnym źródłem wiedzy o ziemiaństwie podlaskim XVI – XIX wieku, kolekcja kilkuset map i planów z terenu powiatu Bielsk Podlaski, sporządzona w czasie dwudziestolecia międzywojennego, oraz spuścizna po docencie Józefie Włodku – ziemianinie podlaskim, człowieku który zebrał i ocalił od zapomnienia dzieje kilkuset majątków podlaskich.

Zbiory artystyczne działu, liczące około 1500 pozycji, to głównie malarstwo współczesne – pokłosie licznych plenerów wiejskich, organizowanych przez Muzeum Rolnictwa od blisko trzydziestu lat. Obok obrazów poplenerowych wyróżnia się kolekcja rzemiosła artystycznego z przełomu wieku XIX i XX.

Dział Historyczno – Artystyczny organizuje corocznie kilka wystaw czasowych. Największą wartość merytoryczną posiadają bez wątpienia wystawy organizowane od 1990 roku przez Zamek Królewski w Warszawie, na koszt Zbiorów Fundacji im. Rodu Ciechanowieckich. Stałym punktem programu są również wernisaże kończące każdy z plenerów wiejskich, który odbywają się corocznie w Ciechanowcu. Uzupełnieniem są autorskie wystawy, robione własnymi siłami lub we współpracy z zaprzyjaźnionymi muzeami (Liw, Drohiczyn, Łomża i Białystok), oraz niewielkie ekspozycje robione przy okazji spotkań historyków i konferencji naukowych.

HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY