You are on: Działy Muzeum

Działy Muzeum

Szukaj

Działy Muzeum

TRADYCJE ZIELARSKIE

TRADYCJE ZIELARSKIE

Kierownik działu, kustosz mgr Dorota Gnatowska kontakt: ogrod-kluka@wp.pl Dział Tradycji Zielarskich utworzony został w roku 1984 jako następstwo nadania Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu patronatu XV...
BUDOWNICTWO WIEJSKIE

BUDOWNICTWO WIEJSKIE

Kierownik działu - mgr Edwin Wilbik Dział budownictwa wiejskiego (skansen) obejmuje 51 obiektów z pogranicza Podlasia i Mazowsza. Zabudowa skansenu to 47 obiektów drewnianych, głównie z XVIII i XIX...
ETNOGRAFIA

ETNOGRAFIA

p.o kierownika działu, adiunkt - mgr Agnieszka Kiersnowska Dział etnograficzny jest najstarszym działem Muzeum i posiada największą ilość eksponatów (na koniec 2012 r. 12 030). Wśród zbiorów działu...
MUZEUM WETERYNARII

MUZEUM WETERYNARII

Muzeum Weterynarii zostało otwarte w 1982 r. Formalnie pozostaje działem Muzeum Rolnictwa. Jednak ze względu na unikalność tematu, kompletność zbiorów, jak i znaczenie krajowego środowiska weterynaryj...
HISTORIA UPRAWY ROŚLIN GOSPODARSKICH

HISTORIA UPRAWY ROŚLIN GOSPODARSKICH

Kierownik działu, kustosz - mgr Robert Sikorski Dział Historii Uprawy Roślin Gospodarskich od momentu powołania w 1982 roku zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i upowszechnianiem wiedzy o dziej...
HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY

HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY

Kierownik działu historyczno-artystycznego, starszy kustosz - mgr Norbert Tomaszewski Dział Historyczno – Artystyczny powstał w Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, w 1969 roku. Zgodnie...
TECHNIKA ROLNICZA

TECHNIKA ROLNICZA

Kierownik Działu, kustosz - mgr inż. Marek Wiśniewski Dział Techniki Rolniczej gromadzi, konserwuje i upowszechnia zbiory z zakresu szeroko pojętej techniki rolniczej, czyli maszyny i narzędzia roln...
HISTORIA CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT

HISTORIA CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT

Kierownik działu, starszy kustosz - mgr inż. Anna Wiśniewska Dział Historii Chowu i Hodowli Zwierząt Gospodarskich został wyodrębniony w strukturze Muzeum w 1983 roku. Głównym zadaniem działu jest g...
BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA

Decyzję utworzenia biblioteki rolniczej przy Muzeum podjęła Sekcja Historyczna Towarzystwa Miłośników Ciechanowca w dniu 12 stycznia 1965 r. Zbiory biblioteki stanowią głównie dary przekazane przez...