AKTUALNOŚCI


XI Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego
w Województwie Podlaskim w 2015 roku


Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu jako Organizatorzy jedenastej edycji Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim w 2015 r. serdecznie zapraszają właścicieli i użytkowników budynków drewnianych położonych na terenach wiejskich województwa podlaskiego do udziału w tym Konkursie.

Szczegóły organizacyjne podane są w regulaminie Konkursu, który zamieszczamy razem z drukiem zgłoszenia. W zgłoszeniu należy podać aktualny adres zamieszkania i koniecznie numer telefonu.

Regulamin Konkursu i druki zgłoszeń zostaną do 28 lutego 2015 r. rozesłane do wszystkich urzędów gmin województwa podlaskiego.

Organizatorzy zwracają sią z prośbą do burmistrzów i wójtów gmin z województwa podlaskiego o zachęcenie właścicieli i użytkowników obiektów drewnianych do udziału w Konkursie. Na zakończenie Konkursu drukowany jest katalog, który otrzymuje każdy uczestnik Konkursu oraz włodarze gmin z terenu której wpłynęło zgłoszenie.

   

Regulamin Konkursu>>


Druk Zgłoszenia>>XVIII REGIONALNY KONKURS NA WYKONANIE PALMY WIELKANOCNEJ
Regulamin KonkursuTranslokacja spichlerza w zagrodzie leśnej


W naszym Muzeum od ubiegłego roku trwają prace przy modernizacji plenerowych ekspozycji na terenie Zagrody Leśnej w skansenie C. Została przygotowana wystawa poświęcona tartacznictwu, na której można zobaczyć stary trak wyprodukowany przed II wojną światową w Sieradzu oraz stanowiący jego napęd, monstrualnych rozmiarów silnik spalinowy niemieckiej firmy Modag z lat 30-tych ubiegłego wieku. Spichlerz ze wsi Drewnowo Lipskie został ustawiony w nowym miejscu w jednej linii z ob.órką z Kutyłowa Perysi. Zwolniony teren zostanie wykorzystany na ekspozycję maszyn używanych w gospodarstwie leśnym, a we wnętrzu spichlerza tak jak dotychczas będzie miała swoje miejsce wystawa z narzędziami i instrumentami leśnymi. W głównym obiekcie Zagrody Leśnej w zabytkowej gajówce Wdowin przeniesionej z lasów rudzkich na zwiedzających czeka wystawa obrazująca historię polskiego leśnictwa i ciekawa kolekcja trofeów łowieckich.
"MONETY I MEDALE CZASÓW KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA"


NOWA WYSTAWA CZASOWA JUŻ OTWARTA!


   20 listopada 2014 r. miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy czasowej pod tytułem "Monety i medale czasów króla Stanisława Augusta", przygotowanej przez Juliusza Zachera i Michała Zawadzkiego - pracowników Gabinetu Numizmatycznego Zamku Królewskiego w Warszawie oraz Krystyną Bogucką - pracownika Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. W wernisażu wzięli udział licznie przybyli mieszkańcy Ciechanowca i okolic, uczniowie szkół ciechanowieckich oraz grono naszych przyjaciół - muzealników z Zamku Królewskiego w Warszawie, na czele z dr Przemysławem Mrozowskim - dyrektorem do spraw Naukowych, Edukacyjnych, Muzealnych i Zbiorów.

   Wystawa "Monety i medale czasów króla Stanisława Augusta" przenosi nas w czas panowania ostatniego króla Polski, czyli lata 1764-1795. Pokazuje ona w skompilowany sposób szeroki wybór mennictwa i medalierstwa tej epoki na przykładach zabytków ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie, Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich oraz Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

   Część numizmatyczna ekspozycji zawiera przegląd wszystkich nominałów monet wyemitowanych w Polsce w czasach Stanisława Augusta - od miedzianych szelągów oraz groszy, poprzez srebrne złotówki i talary, na złotych dukatach kończąc. Jedna z gablot przedstawia monety Stanisława Augusta odnalezione w czasie odgruzowywania Ciechanowca po II Wojnie Światowej. Numizmatom polskim towarzyszą wybrane monety zagraniczne pochodzące z drugiej połowy XVIII wieku.

   Wystawa prezentuje również pierwsze polskie banknoty państwowe - bilety skarbowe insurekcji kościuszkowskiej 1794 roku oraz skarb monet z Lubiąża, który, choć ukryty dwadzieścia lat przed początkiem panowania Stanisława Augusta, przy tym na Ślasku, znajdującym się wówczas poza granicami Polski, doskonale ukazuje jak wyglądało gromadzenie i przechowywanie pieniądza w XVIII wieku.

   Bezpośrednio potem przenosimy się do sali poświęconej medalierstwu. W pięciu kolejnych gablotach pokazane są medale przedstawiające niektóre wydarzenia z okresu panowania ostatniego króla polskiego - począwszy od medali koronacyjnych; nast.ępnie oglądamy medale nagrodowe oraz związane z ówczesnymi i późniejszymi orderami. Osobnymi gablotami wyróżnione są medale prywatne oraz należące do innych władców, czy państw współczesnych czasom Stanisława Augusta. Dopełnieniem przeglądu medali jest tzw. seria królewska medali, projektu J. F. Holzhaeussera i J. Reichla, czyli poczet królów, stanowiący osiągnięcie artystyczne mecenatu króla Stanisława Augusta w skali europejskiej.

   Ekspozycję zbiorów numizmatycznych dopełnia "kącik kolekcjonera z czasów króla Stasia" czyli efektowna sekretera typu à abattant wraz z dopasowanym krzesłem. Przy takich meblach zasiadać mogli wielcy koneserzy numizmatćw, jak sam król Stanisław August, czy np. jego przyjaciel August Fryderyk Moszyński lub kustosz zbiorów królewskich ksiądz Jan Chrzciciel Albertrandy.

   Wystawę wzbogaca wybór portretów malarskich oraz rycin przedstawiających władcę, w tym mniej znany portret króla dyskutującego, "z gestem oratorskim".

   Ekspozycja będzie czynna do 20 lutego 2015 roku.

   

Serdecznie zapraszamy!Nowa seria wydawnicza Muzeum Rolnictwa


W 2014 roku rozpoczęto przygotowywanie nowego cyklu wydawnictw opisujących kolekcje Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. W grudniu ukazał się pierwszy tom zatytułowany "Weterynaria". Bogato ilustrowany katalog opisuje zbiory z tego tematu, gromadzone w Ciechanowcu od początku lat 80. XX wieku. Druga część zapoznaje czytelnika z wystawą stałą. Opisowi poszczególnych fragmentów ekspozycji towarzyszy komentarz historyczny.

Autorem tekstu jest kierujący Działem Weterynarii lek. wet. Grzegorz Jakubik, fotografie i skład wykonał Łukasz Uszyński.

W bieżącym roku planowane są kolejne wydawnictwa. W pierwszej połowie ukazać się ma katalog zabytkowych ciągników i lokomobili. W przygotowaniu są dwie pozycje traktujące o: Ogrodzie Roślin Zdatnych do Zażycia Lekarskiego oraz muzealnych zbiorach dotyczących pszczelarstwa.XXXIV Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego


W dniach 6-7 grudnia w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu miał miejsce XXXIV Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego. Współorganizatorami byli Starostwo Wysokomazowieckie oraz Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu. Patronat nad imprezą objęli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Podlaski oraz Marszałek Województwa Podlaskiego. Patronat medialny nad imprezą objęło Polskie Radio Białystok, Wrota Podlasia i tygodnik Kurier Poranny Głos Siemiatycz.

Gra na instrumentach pasterskich jest dla uczestników formą aktywnego uczestnictwa w kulturze, przekazywana z pokolenia na pokolenie, angażując do udziału całe rodziny, co wpisało się już na stałe w życie kulturalne regionu. Międzynarodowy zasięg Konkursu podnosi jego rangę i pozwala rok rocznie zapraszać kolejnych instrumentalistów z różnych części Europy.

To największe wydarzenie w Polsce oraz Europie w tym roku zgromadziło 163 uczestników z Podlasia, Mazowsza, Wielkopolski, Lubelszczyzny, Beskidu Śląskiego, Podhala, Kaszub oraz z zagranicy - z Białorusi, Słowacji, Ukrainy, Litwy i Węgier.

Konkurs adresowany jest przede wszystkim do instrumentalistów kultywujących tradycyjną muzykę pasterską. W jednym miejscu i czasie gromadzi różnych instrumentalistów, mówiących różnymi językami i gwarami, a pielęgnujących jedną dziedzinę kultury ludowej.

Jest to wydarzenie gromadzące nie tylko specjalistów z dziedziny etnologii, etnomuzykologii, muzyki, muzykologii, folklorystyki, ale również widzów zainteresowanych tradycyjną muzyką pasterską, kulturą ludową i folklorem.

Weszło już do zwyczaju, że Konkurs każdego roku odbywa się w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu w pierwszą sobotę i niedzielę grudnia. Można wtedy zobaczyć i usłyszeć dawne instrumenty pasterskie i tradycyjne melodie. Jest to jedna z nielicznych imprez kulturalnych w naszym kraju pielęgnująca stare tradycje polskiego ludu i polskiego chrześcijaństwa, zachowana w nieskażonej postaci. Trzydzieści cztery lata istnienia Konkursu uratowało od zapomnienia muzykę pasterską oraz unikatowe instrumenty.

W XXXIV Konkursie Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego udział wzięli instrumentaliści grający na mazowiecko-podlaskich ligawkach, góralskich trombitach, kaszubskich bazunach, rogach oraz innych instrumentach pasterskich. W tym roku znów mogliśmy usłyszeć dźwięk surmy poleskiej z Białorusi, a po raz pierwszy dźwięk dud węgierskich i cytry.

W jury tegorocznego Konkursu zasiedli: Krzysztof Braun - etnograf z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Piotr Dorosz - muzykolog z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, dr Artur Gaweł - etnograf, kierownik Białostockiego Muzeum Wsi w Osowiczach Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, prof. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska - muzykolog z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski - muzykolog, kierownik Zakładu Muzykologii Systematycznej w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Antoni Mosiewicz, kierownik Działu Etnograficznego w naszym Muzeum.

Przesłuchania rozpoczęły się od występu uczestników grających na ligawce, w kategorii dzieci do lat 10, dzieci od lat 10 do lat 16 oraz osoby dorosłe. Kolejne kategorie odbyły się w dwóch grupach wiekowych - dzieci i dorosłych w kolejności: trombity, bazuny, rogi pasterskie oraz pełna wirtuozerii kategoria innych instrumentów pasterskich.

Drugi dzień imprezy rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu, którą koncelebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Diecezji Drohiczyńskiej Tadeusz Pikus. Po mszy dyrektor Muzeum Dorota Łapiak dokonała otwarcia podsumowania XXXIV Konkursu Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego. Najważniejszym punktem tego dnia było ogłoszenie wyników Konkursu. Laureaci I-go, II-go i III-go miejsca z każdej kategorii zaprezentowali swoje umiejętności w koncercie laureatów. Wśród widowni zasiedli goście honorowi: J.E. Ksiądz Biskup Tadeusz Pikus, proboszcz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu Tadeusz Kryński, Posłowie na Sejm PR Jacek Bogucki i Dariusz Piątkowski, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Wicestarosta Wysokomazowiecki Leszek Gruchała, Radni Powiatu Wysokomazowieckiego, Starosta Siemiatycki Jan Zalewski, Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka, Przewodniczący Rady Miasta Ciechanowiec Eugeniusz Święcki, Członkowie i Przewodniczący Rady Muzeum prof. Czesław Waszkiewicz, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Zastępca Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jerzy Leszczyński wręczył puchar Andrzejowi Klejzerowiczowi z Ciechanowca za podtrzymywanie i rozpowszechnianie gry na ligawce, wykonywanie tradycyjnych instrumentów oraz wieloletni udział w Konkursie Gry na Instrumentach Pasterskich. Uroczystość uświetniły porywające koncerty zespołów: Pieniny z Krościenka nad Dunajcem, Pleskota z Chmielna, Karpatska Taystra z Ukrainy, Betyar Banda z Węgier oraz Na Taku z Białorusi.

Sponsorami imprezy byli: Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu, Polski Koncern Mięsny Duda S.A. Zakład w Ciechanowcu, Spółdzielnia Rolniczo-Spożywcza Jedność w Ciechanowcu, Apteka im. Prof. Strażewicza w Ciechanowcu, Młyn w Ciechanowcu - Jachimczuk I Stanisławski, Zbigniew Radziszewski z Ciechanowca, Bank Spółdzielczy w Czyżewie, Firma Trans-Rol z Kruszewa Wypych, Firma Samasz z Białegostoku, Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem, Zakład Mięsny Netter z Czyżewa, Zakład Mięsny Jadów, Nagrody rzeczowe w Konkursie ufundowali: Marian Leszczyński z Ciechanowca, Firma Unia z Białegostoku, F.P.H.U Sławeusz z Ciechanowca.

   

GALERIA - 6 grudnia


GALERIA - 7 grudniaProtokoły z obrad jury XXXIV Konkursu Gry na Instrumentach Pasterskich
im. Kazimierza Uszyńskiego


   Laureaci I, II i III nagród w każdej kategorii proszeni są o zgłoszenie się z instrumentami na wręczenie nagród w niedzielę 7 grudnia o godz. 12.00.


Protokół z obrad jury
w kategorii ligawki - dorośli
>>


Protokół z obrad jury
w kategorii ligawki - dzieci lat 11-16
>>


Protokół z obrad jury
w kategorii ligawki - dzieci do lat 10
>>


Protokół z obrad jury
w kategorii bazuny - dorośli
>>


Protokół z obrad jury
w kategorii bazuny - dzieci
>>


Protokół z obrad jury
w kategorii trombity - dorośli
>>


Protokół z obrad jury
w kategorii trombity - dzieci
>>


Protokół z obrad jury
w kategorii rogi pasterskie - dorośli
>>


Protokół z obrad jury
w kategorii rogi pasterskie - dzieci
>>


Protokół z obrad jury
w kategorii inne instrumenty pasterskie - dorośli
>>


Protokół z obrad jury
w kategorii inne instrumenty pasterskie - dzieci
>>Program XXXIV Konkursu Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego
Zakończenie projektu "Konserwacja silników stacjonarnych"


Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zakończyło realizację zadania "Konserwacja silników stacjonarnych". Projekt był realizowany z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Dziedzictwo kulturowe - priorytet 2. - Wspieranie działań muzealnych. Konserwacja była dofinansowana ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz własnego budżetu Muzeum. W ramach zadania pełnej konserwacji zostało poddanych 8 silników stacjonarnych. 6 z nich powróciło do naszej placówki już w lipcu br. o czym informowaliśmy na naszej stronie internetowej. Obecnie zakończyły się prace nad 2 pozostałymi silnikami. Są to:

1. poziomy silnik Deutz E12 o mocy 6 KM- wyprodukowany w 1912 r. przez firmę "Gasmotoren-Fabrik Deutz AG" w Kolonii w Niemczech,
2. poziomy silnik Modag D7 o mocy 35 KM - wyprodukowany ok. 1930 r. przez firmę "Modag Motorenfabrik Darmstadt AG" w Darmstadt w Niemczech.

Wytypowane do konserwacji silniki są bardzo cennymi zabytkami z zakresu techniki rolniczej w Polsce. Stanowią one część jednej z największych w tej chwili muzealnych kolekcji silników spalinowych w Polsce. Cała kolekcja liczy obecnie 35 obiektów wyprodukowanych w latach 1890 - 1988 i ma charakter rozwojowy. Głównym celem zadania było "przywrócenie zabytkowych silników do życia" poprzez ich usprawnienie i nadanie obiektom pierwotnego, fabrycznego wyglądu. Odrestaurowane silniki są już umieszczone na ekspozycjach stałych Działu Techniki Rolniczej. Były również wykorzystywane do pokazów pracy w dn. 10 sierpnia w trakcie XIV Podlaskiego Święta Chleba, a następnie 21 września br. w czasie festynu "Jesień w polu i zagrodzie".

Poniżej zamieszczamy zdjęcia i filmy odrestaurowanych silników Deutz E12, Modag D7, Deutsche Werke SZ21 i silnika systemu Körtinga wyprodukowanego w Stoczni Gdańskiej. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników techniki do ich obejrzenia!

   

Marek Wiśniewski

Kustosz - Kierownik Działu Techniki Rolniczej


MODAG D7


DEUTZ E12Odrestaurowane silniki stacjonarne w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu


W dniu 29 lipca br. powróciło do Muzeum sześć z ośmiu zabytkowych silników stacjonarnych poddanych pełnej konserwacji w ramach zadania "Konserwacja silników stacjonarnych".

Projekt realizowany jest z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Dziedzictwo kulturowe - priorytet 2. - Wspieranie działań muzealnych. Zadanie zostało dofinansowane ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz własnych Muzeum.

Po konserwacji wróciły następujące silniki:
1. Pionowy silnik "Machow" - wyprodukowany przed 1917 r. w Zakładach Machowa i Petersa
w Tambowie w Rosji,
2. Pionowy silnik "Perkun" - wyprodukowany w 1915 r. przez Towarzystwo Motorów "Perkun"
w Warszawie,
3. Pionowy silnik SZ21 - wyprodukowany ok. 1921 r. przez firmę Deutsche Werke w Kolonii
w Niemczech,
4. Poziomy silnik spalinowy systemu Körtinga - wyprodukowany w latach 1930 - 31 przez firmę "Stocznia Gdańska Międzynarodowe Towarzystwo Budowy Okrętów i Maszyn" w Gdańsku,
5. Dwucylindrowy, poziomy silnik "Güldner GL32" - wyprodukowany w 1932 r. przez firmę "Güldner" w Aschaffenburg w Niemczech,
6. Poziomy silnik "Pionier" - wyprodukowany w latach 1918 - 1939 przez firmę "Vereinigte Maschinenfabriken Pionier A.G." w Gumbinnen w Prusach Wschodnich (obecnie Gusiew w Rosji).

Wytypowane do konserwacji silniki są bardzo cennymi zabytkami z zakresu techniki rolniczej w Polsce. Stanowią one część jednej z największych w tej chwili muzealnych kolekcji silników spalinowych w Polsce. Cała kolekcja liczy obecnie 34 obiekty wyprodukowane w latach 1890 - 1988. Głównym celem zadania jest "przywrócenie zabytkowych silników do życia" poprzez ich usprawnienie i nadanie obiektom pierwotnego, fabrycznego wyglądu. Odrestaurowane silniki będą umieszczone na ekspozycjach stałych Działu Techniki Rolniczej oraz wykorzystywane do pokazów pracy w trakcie organizowanych imprez plenerowych. Najbliższe pokazy ich pracy odbędą się 10 sierpnia br. w trakcie XIV Podlaskiego Święta Chleba oraz 21 września br. w czasie festynu "Jesień w polu i zagrodzie".

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników techniki do ich obejrzenia!

   

Marek Wiśniewski

Kustosz - Kierownik Działu Techniki Rolniczej