PODLASKIE ŚWIĘTO CHLEBA


Na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka od 1989 roku odbywały się dożynki w skansenie, które w roku 2001 zostały przekształcone w Podlaskie Święto Chleba. Patronat nad imprezą sprawują Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskiego. W imprezie uczestniczy około 20 firm piekarniczych oraz kilkudziesięciu twórców ludowych. W trakcie imprezy odbywa się konkurs na wykonanie równianki , obrzęd święcenia zwierząt, pokaz żniwny, dożynkowy, młócenie zboża młocarnią napędzaną lokomobilą parową oraz pokaz zabytkowych ciągników. Impreza każdego roku odbywa siࣩ w niedzielę w połowie sierpnia. Występuje kilkanaście zespołów folklorystycznych a wieczorem około 20:00 jest koncert gwiazdy wieczoru. W trakcie Podlaskiego Święta Chleba Muzeum gości ponad 20 tysięcy widzów, którzy kupują wyroby piekarnicze, degustują i nabywają na licznych stoiskach podlaskie jadło regionalne. Można również obejrzeć proces wypieku chleba w piecu polowym na terenie skansenu.