You are on: 18 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym.

18 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym.

Szukaj

18 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym.

Sunday
18
April
2021

Śp. mgr Kazimierz Uszyński, twórca i wieloletni dyrektor Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu na początku obecnego stulecia tak opisywał powstanie i pierwsze czterdzieści lat działalności Muzeum:

„Ciechanowieckie muzeum wyrosło (...) ze społecznej woli i społecznego działania. Jego dzieje zaczynają się od przekazanych w darze do jego zbiorów pierwszych eksponatów i od pierwszych łopat gruzu wybranych spontanicznie z ruin pałacu przez dorosłych i młodzież szkolną. Ludzka życzliwość i społeczna, bezinteresowna pomoc towarzyszyły później muzeum przez całe czterdziestolecie. Tysiące ludzi znanych i nieznanych, z Ciechanowca, okolic, miasta, powiatu, województwa, całej Polski i zza granicy (...), były zaangażowane w tworzenie placówki, której historia, wygląd i działalność zaświadczają, że wspólnymi siłami można przenosić góry.”

Kolejne niemalże już dwadzieścia lat historii muzeum jest kontynuacją ww. działań, a aktualnie realizowana inwestycja polegająca na budowie Centralnego Magazynu Zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym powoduje, że nasze ciechanowieckie Muzeum Rolnictwa staje się w tym względzie najnowocześniejszym muzeum w Polsce.

Ustawa o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. już w pierwszym artykule wskazuje wprost, że podstawowe działania muzeum to: gromadzenie, trwała ochrona, konserwacja i udostępnianie wszystkich zgromadzonych eksponatów. Wszystkie te wymienione w ustawie funkcje pozwoli nam spełniać i zwiększać ich efekty budowany nowoczesny obiekt. Dzięki odpowiednio wyposażonym magazynom będzie możliwa trwała ochrona eksponatów. Bezpieczne i długoletnie przechowywanie eksponatów we właściwych warunkach klimatycznych pozwoli również następnym pokoleniom zobaczyć je na własne oczy. Duża przestrzeń magazynowa pozwoli gromadzić kolejne eksponaty do zbiorów. Nowocześnie wyposażona pracownia konserwacji pozwoli przygotować te eksponaty do długoletniego pobytu w magazynach. Specjalistyczna pracownia digitalizacji da możliwość wykonania cyfrowych wizerunków eksponatów, tak aby już wkrótce mogły być one m.in. udostępniane dla wszystkich zainteresowanych w Internecie. Ostatnim etapem realizowanej inwestycji, której koniec przewidujemy aktualnie na 2022 r., jest przygotowanie i wykonanie w wielkiej przestrzeni obejmującej niemalże pół budynku, wystawy stałej prezentującej jedną z najpiękniejszych na świecie kolekcji ciągników, silników i lokomobili. Poza tym w obiekcie znajduje się również m.in.: stolarnia i warsztat mechaniczny, w których to wykonywane są prace mające na celu utrzymanie i modernizacje infrastruktury całego muzeum. Po zakończeniu całej inwestycji muzeum zyska jeszcze m.in. nową przestrzeń edukacyjną i biblioteczną.

Warto w tym miejscu podkreślić, że przy realizacji tej inwestycji muzeum wprowadziło ekologiczne rozwiązania, tak aby przy okazji dbania o zgromadzone „dobra kultury” dbać również o „dobra natury”. Budynek po zakończeniu prac będzie posiadał nowoczesne i ekologiczne pompy ciepła oraz instalację fotowoltaiczną. Użycie tych technologii pozwoli na maksymalne ograniczenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną.

Poza ogromną pracą wykonaną przez pracowników muzeum, a także „ludzkiej życzliwości i społecznej, bezinteresownej pomocy” o której mówił Kazimierz Uszyński, a która towarzyszy muzeum już od prawie 60 lat, tej inwestycji nie udałoby się zrealizować bez dotacji przyznanych przez:

1) Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
2) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
3) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

tekst: Paweł Gołębiowski
fot. Łukasz Uszyński, Artur Warchala

18 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym.
18 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym.
18 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym.
18 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym.
18 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym.
18 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym.
18 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym.
18 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym.
18 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym.
18 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym.
18 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym.
18 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym.
18 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym.