You are on: Kobiece oblicza historii. Seminarium "Prezentacja Cyfrowej Kolekcji Historii Kobiet" - 15-16 kwietnia 2024 r.

Kobiece oblicza historii. Seminarium "Prezentacja Cyfrowej Kolekcji Historii Kobiet" - 15-16 kwietnia 2024 r.

Szukaj

Kobiece oblicza historii. Seminarium "Prezentacja Cyfrowej Kolekcji Historii Kobiet" - 15-16 kwietnia 2024 r.

Tuesday
23
April
2024

Jesienią ubiegłego roku Muzeum Rolnictwa zawarło porozumienie ze stowarzyszeniem Instytut Studiów Kobiecych. Dotyczyło ono współpracy na polu udostępnienia zbiorów, które opowiadają historie związane z kobietami. W ramach współpracy przekazaliśmy dotąd 140 skanów dokumentów w wysokiej rozdzielczości, tak aby korzystający z nich badacze mogli w pełni wykorzystać ich potencjał. Kopie dokumentów zostały wykonane przez Pracownię Digitalizacji działającą w naszej plaćówce.

Kolekcja dokumentów dotycząca historii kobiet w Muzeum Rolnictwa powstała na potrzeby projektu ,,Kobiety w tożsamości społecznej’’ realizowanym przez Instytut. Przekazane w ostatnim czasie zdigitalizowane materiały pochodzą ze zbiorów Działu Historycznego i stanowią niewielki procent tzw. Archiwum Augustynowiczów Ciecierskich z Bacik. Całe zbiory wspomnianego archiwum to 1055 rękopisów przekazanych do zbiorów muzeum w 1972 roku.

Archiwum rodzinne Ciecierskich jest darem Stanisława Augustynowicz-Ciecierskiego, który w porozumieniu z żoną Henriettą ofiarował 10 teczek archiwaliów. Zbiór odziedziczył po teściu, a ojcu Henrietty - Henryku Ciecierskim z Bacik.

Archiwum zawiera dokumenty dotyczące rodziny Ciecierskich, Grzybowskich, Ossolińskich, Jabłonowskich, Załuskich, Kuczyńskich i wielu innych, z którymi Ciecierscy wchodzili w koligacje rodzinne lub łączyły ich sprawy ekonomiczne i polityczne. Dokumenty wytworzono w językach: łacińskim, polskim, niemieckim, ruskim i rosyjskim. Są to oryginały, odpisy, kopie uwierzytelnione i zwykle kopie dokumentów.

W omawianych zbiorach, kobiety pojawiają się często w dokumentach związanych z umowami i kontraktami przedślubnymi i spłatami tych zobowiązań. Często reprezentowane sa jednak przez swoich opiekunów prawnych. Dość pokaźny odsetek ogółu dokumentów dotyczy wszelkiego rodzaju sporów: są to pozwy sądowe, doręczenia pozwów i kopie wyroków. Wśród dokumentów ze zbiorów Muzeum Rolnictwa, które chcieliśmy zaprezentować znalazły się te dotyczące Anny z Oborskich, Teresy Bykowskiej, Anny Grzybowskiej, Konstancji Ciecierskiej i wielu innych przedstawicielek możnych rodów. W niewielkim zakresie pojawiają się natomiast wzmianki o kobietach z rodzin chłopskich.

Zbiory zaprezentowaliśmy na dwudniowym seminarium "Prezentacja Cyfrowej Kolekcji Historii Kobiet", które odbyło się w dniach 15-16 kwietnia 2024 r. Było to kolejne spotkanie, na którym zaprezentewoano antologię polsko-peruwiańskich wierszy ,,Ulepione z gliny i słońca’’, które zebrała Katarzyna Lavmel oraz udostępnione dotąd zbiory dotyczące Ligi Kobiet, Heleny Czernek oraz ziemianek. 16 kwietnia zaprezentowano zbiory czasopisma ,,Przyjaciółka’’, książki opowiadającej historię buntu kobiet ,,W Olendach’’.

Dzięki współpracy dokumenty te można przeglądać w wolnym dostępnie w repozytorium Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej: https://pbc.biaman.pl/dlibra/publication/70921#structure.

Kobiece oblicza historii. Seminarium "Prezentacja Cyfrowej Kolekcji Historii Kobiet" - 15-16 kwietnia 2024 r.
Kobiece oblicza historii. Seminarium "Prezentacja Cyfrowej Kolekcji Historii Kobiet" - 15-16 kwietnia 2024 r.
Kobiece oblicza historii. Seminarium "Prezentacja Cyfrowej Kolekcji Historii Kobiet" - 15-16 kwietnia 2024 r.
Kobiece oblicza historii. Seminarium "Prezentacja Cyfrowej Kolekcji Historii Kobiet" - 15-16 kwietnia 2024 r.
Kobiece oblicza historii. Seminarium "Prezentacja Cyfrowej Kolekcji Historii Kobiet" - 15-16 kwietnia 2024 r.
Kobiece oblicza historii. Seminarium "Prezentacja Cyfrowej Kolekcji Historii Kobiet" - 15-16 kwietnia 2024 r.
Kobiece oblicza historii. Seminarium "Prezentacja Cyfrowej Kolekcji Historii Kobiet" - 15-16 kwietnia 2024 r.
Kobiece oblicza historii. Seminarium "Prezentacja Cyfrowej Kolekcji Historii Kobiet" - 15-16 kwietnia 2024 r.
Kobiece oblicza historii. Seminarium "Prezentacja Cyfrowej Kolekcji Historii Kobiet" - 15-16 kwietnia 2024 r.
Kobiece oblicza historii. Seminarium "Prezentacja Cyfrowej Kolekcji Historii Kobiet" - 15-16 kwietnia 2024 r.
Kobiece oblicza historii. Seminarium "Prezentacja Cyfrowej Kolekcji Historii Kobiet" - 15-16 kwietnia 2024 r.
Kobiece oblicza historii. Seminarium "Prezentacja Cyfrowej Kolekcji Historii Kobiet" - 15-16 kwietnia 2024 r.
Kobiece oblicza historii. Seminarium "Prezentacja Cyfrowej Kolekcji Historii Kobiet" - 15-16 kwietnia 2024 r.
Kobiece oblicza historii. Seminarium "Prezentacja Cyfrowej Kolekcji Historii Kobiet" - 15-16 kwietnia 2024 r.