You are on: Modernizacja budynku stajni - Muzeum Weterynarii etap 3

Modernizacja budynku stajni - Muzeum Weterynarii etap 3

Szukaj

Modernizacja budynku stajni - Muzeum Weterynarii etap 3

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W dniu 31 lipca 2012 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawarł umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w sprawie dofinansowania zadania "Modernizacja budynku stajni - Muzeum Weterynarii etap 3" w ramach Programu - Rozwój infrastruktury kultury, priorytet - Infrastruktura kultury. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 130 tys. zł ze środków finansowych MKiDN. Wkład własny w wysokości 135 tys. zł zabezpieczył Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
W ramach zadania wykonany zostanie remont wnętrz części sal ekspozycyjnych w stajni, mieszczących wystawę stałą "Muzeum Weterynarii".