You are on: Poszerzenie kolekcji zabytkowych lokomobil parowych

Poszerzenie kolekcji zabytkowych lokomobil parowych

Szukaj

Poszerzenie kolekcji zabytkowych lokomobil parowych

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W dniu 17 kwietnia 2013 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawarł umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w sprawie dofinansowania zadania "Poszerzenie kolekcji zabytkowych lokomobil parowych" w ramach Programu Kolekcje - priorytet 4. - Kolekcje muzealne. Projekt został dofinansowany kwotą 161,5 tys. zł ze środków finansowych MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, co stanowi 66,69% całkowitego kosztu zadania. Wkład własny do projektu zabezpieczył nam Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w wysokości 70 tys. zł. Pozostałą sumę Muzeum wyasygnowało z własnego budżetu. W ramach zadania Muzeum zakupi 1 unikatową w skali naszego kraju lokomobilę samobieżną z 1910 r., która powiększy naszą kolekcję 6 lokomobil przeciąganych, stając się jedną z największych kolekcji lokomobil w Polsce. Planowana do zakupu samobieżna lokomobila firmy "George White" jest najstarszym, sprawnym technicznie tego typu pojazdem parowym w Polsce. Turyści odwiedzający nasze Muzeum już wkrótce będą mogli zobaczyć ją na ekspozycji, a także w trakcie pokazów jazdy.