You are on: Wystawy stałe

Wystawy stałe

Szukaj

Wystawy stałe

Wozownia – ekspozycja „Transport wiejski"

Wozownia – ekspozycja „Transport wiejski"

Na ekspozycji "Transport wiejski" usytuowanej w dworkowej wozowni z 1866 r. znajdują się zabytkowe pojazdy konne: wozy gospodarskie (np. furmanka, sanie zajdki, wóz drabiniasty), wozy wyjazdowe (np. w...

Chata z Koców Schabów – ekspozycja wnętrza chaty drobnoszlacheckiej z XIX wieku

Chałupa z Koców Schabów. Wybudowana z bali o konstrukcji węgłowej, przykryta czterospadowym dachem słomianym. Chałupa szerokofrontowa, składająca się z dwóch izb kuchennych, sieni, alkierza i komory....

"Pamiątki kolonialne - sztuka Czarnego Lądu" i "Kruche piękno Dalekiego Wschodu" - wystawy ze zbiorów Honore Heroesa

Swego rodzaju ciekawostką są wystawy długoterminowe przygotowane ze zbiorów antykwariusza Honore Heroes rodem z Belgii. Pierwsza z nich zatytułowana "Pamiątki kolonialne - sztuka Czarnego Lądu" przeno...

Chata z Żerów Czubików – ekspozycja wnętrza chaty chłopskiej z końca XIX wieku

Chata ze wsi Żery Czubiki wybudowana w drugiej połowie XIX wieku z bali, o konstrukcji węgłowej, przykryta czterospadowym dachem słomianym. Budynek szerokofrontowy, wewnątrz podział na trzy izby miesz...

Obiekty zamiejscowe w Drewnowie Ziemaki

Wiatrak „koźlak” in situ, wybudowany pod koniec pierwszej połowy XIX wieku, jest obiektem zamiejscowym Muzeum Rolnictwa. Obiekt dwukondygnacyjny na planie zbliżonym do kwadratu, ściany obite pionowo d...
Szkoła Wiejska w Winnie Chroły - obiekt zamiejscowy

Szkoła Wiejska w Winnie Chroły - obiekt zamiejscowy

Budynek szkoły przeniesiony został do Winnej Chroły na początku lat 30-tych XX wieku ze wsi Skórzec, gdzie przez wiele lat był siedzibą władz gminnych. Szkoła funkcjonowała do 2000 roku. Jest to jedyn...

Lamus z Rudy Mazowieckiej– ekspozycje: „Przemiany w gospodarstwie domowym kobiety wiejskiej w 1. połowie XX wieku”, „Obróbka włókna”

Budynek z drugiej połowy XVIII wieku. Budynek podworski z bali, konstrukcji węgłowej, kryty gontem z podcieniem frontowym na poziomie parteru i piętra. Obiekt służył do przechowywania zbóż i sprzętów...

Kolekcja uli

Pasieka składająca się z 23 uli skrzynkowych oraz kłodowych, stojących i leżących. Kłody przykryte daszkami (czapami) z różnorodnego materiału – słoma, deseczki, papa, gont. Ule stanowią kolekcję najs...

Sernik

Rekonstrukcja nieistniejącego już obiektu małej architektury, na podstawie szkicu zamieszczonego w IV tomie "Encyklopedii Staropolskiej" Zygmunta Glogera pt. "Stary sernik we wsi Zlotoryi nad Narwia (...