You are on: LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY HISTORII SZTUKI

LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY HISTORII SZTUKI

Szukaj

LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY HISTORII SZTUKI

1. Lekcja muzealna „Co to jest muzeum?”

Lekcja muzealna, to atrakcyjna propozycja aktywnego zwiedzania wybranych ekspozycji stałych i czasowych, podczas którego dzieci poznają tajniki pracy muzealnika oraz rodzaje wystaw i placówek muzealnych. Uczestnicy lekcji poznają takie terminy jak: dziedzictwo kulturowe, muzeum, skansen, zabytek, eksponat, muzealia, dzieło sztuki, galeria sztuki itp. Ponadto dzieci znajdują odpowiedź na pytanie - dlaczego ważne jest, aby przychodziły do muzeum zarówno z klasą, jak i samodzielnie czy z rodziną? Termin zajęć do ustalenia z minimum tygodniowym wyprzedzeniem

Czas trwania i miejsce: 45 minut, zajęcia w formie lekcji odbywają się na wystawach

Grupa docelowa: dzieci w wieku szkolnym z klas 0-IV

Wielkość grup: do 40 osób

2. Lekcja muzealna „Ignacy Pieńkowski (1877-1948). Malarz z Podlasia”

Lekcja muzealna jest przeprowadzana w oparciu o ekspozycję stałą pn. „Salonik profesora Ignacego Pieńkowskiego”, mieszczącą się w dworze ziemiańskim z Siemion. Uczestnicy lekcji poznają interesujące epizody z życia i pracy zawodowej artysty oraz zapoznają się z jego dorobkiem malarskim. Na przykładzie wybranych dzieł Pieńkowskiego uczniowie poznają podstawowe pojęcia z zakresu historii sztuki oraz uczą się rozpoznawania różnorodnych technik plastycznych.

Czas trwania i miejsce: 45 minut. Zajęcia mogą być prowadzone o dowolnej porze roku na wystawie stałej mieszczącej się w dworze ziemiańskim z Siemion (w pomieszczeniu nieogrzewanym).

Termin zajęć do ustalenia z minimum tygodniowym wyprzedzeniem

Grupa docelowa: dzieci i młodzież szkolna oraz osoby dorosłe

Wielkość grup: do 25 osób

3. Lekcja muzealna „Kościół pw. Wszystkich Świętych ze wsi Boguty-Pianki jako przykład budownictwa sakralnego na pograniczu Mazowsza i Podlasia”.

Lekcja muzealna jest przeprowadzana w zabytkowym, drewnianym kościele na terenie ciechanowieckiego muzeum. Uczestnicy lekcji poznają ciekawostki z historii parafii i świątyni pw. Wszystkich Świętych z Bogut-Pianek oraz zdobywają niezbędną wiedzę z zakresu historii sztuki poznając m.in. następujące pojęcia: nawa, prezbiterium, chór muzyczny, loża kolatorska, skarbczyk, sygnaturka czy atrybut, ołtarz, mensa, tabernakulum, chrzcielnica, ambona itp. Dodatkowo w oparciu o wybrane przykłady z kolekcji zabytkowych ornatów uczniowie poznają rodzaje szat liturgicznych używanych przed i po Soborze Watykańskim II.

Czas trwania i miejsce: 45 minut. Zajęcia mogą być prowadzone o dowolnej porze roku. Miejscem lekcji jest kościół pw. Wszystkich Świętych z Bogut-Pianek (budynek nieogrzewany).

Termin zajęć do ustalenia z minimum tygodniowym wyprzedzeniem

Grupa docelowa: dzieci i młodzież szkolna oraz osoby dorosłe

Wielkość grup: do 40 osób