Вы находитесь: HISTORIA CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT

HISTORIA CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT

Szukaj

HISTORIA CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT

Kierownik działu, starszy kustosz - mgr inż. Anna Wiśniewska

Dział Historii Chowu i Hodowli Zwierząt Gospodarskich został wyodrębniony w strukturze Muzeum w 1983 roku. Głównym zadaniem działu jest gromadzenie, opracowywanie naukowe, przechowywanie i upowszechnianie wszystkiego, co obrazuje historię rozwoju chowu i hodowli zwierząt.
Od 1987 roku dział posiada stałą ekspozycję pt. „Historia Chowu i Hodowli Zwierząt Gospodarskich". Scenariusz wystawy opracował pracownik naukowy SSGW w Warszawie - pan profesor Jerzy Morstin, konsultantem był pracownik Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - pan mgr Włodzimierz Raczyk a oprawę plastyczną wykonał Paweł Kosiński z ASP w Warszawie.
W historycznym procesie rozwoju hodowli od czasów najdawniejszych, w każdej epoce powstawały i doskonaliły się różne metody prowadzenia chowu zwierząt. Dlatego zbiory działu są to zarówno przedmioty związane z hodowlą zwierząt jak i dokumentacja oraz literatura dotycząca zagadnień zootechnicznych. Do końca 2010 roku w dziale zostało zebranych i opracowanych 2610 zabytków.
Interesującym uzupełnieniem ekspozycji są rozmaite zwierzęta, żyjące na terenie muzeum. Mamy tu rodzinne rasy zwierząt gospodarskich jak niewielkie owce - wrzosówki. Zaadoptowały się dobrze do stworzonych im warunków, podnosząc atrakcyjność skansenu poprzez dostarczanie corocznie gromadki jagniąt. Licznie reprezentowane są ptaki domowe. Spotkać można w muzeum m.in. starą rasę kur zielononóżek, kaczki piżmowe z Kuby, czy gęsi kubańskie z Azji. Obok drobiu użytkowego w ofercie są też ptaki ozdobne. W zagrodzie podziwiać można kaczki, czy kury o wymyślnych kształtach, czy upierzeniu. Przy pałacu zaś - drobiową arystokrację - pawie.

HISTORIA CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT
HISTORIA CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT
HISTORIA CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT
HISTORIA CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT
HISTORIA CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT
HISTORIA CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT
HISTORIA CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT
HISTORIA CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT
HISTORIA CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT
HISTORIA CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT
HISTORIA CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT
HISTORIA CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT
HISTORIA CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT
HISTORIA CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT
HISTORIA CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT
HISTORIA CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT
HISTORIA CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT
HISTORIA CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT