Вы находитесь: Podlaskie Święto Chleba

Podlaskie Święto Chleba

Szukaj

Podlaskie Święto Chleba

Воскресенье
11
Август
2024

PODLASKIE ŚWIĘTO CHLEBA ODBĘDZIE SIĘ 11 SIERPNIA 2024 R.

W związku z zagrożeniem spowodowanym pęknięciem i ryzykiem przewrócenia się jednego z dębów – pomników przyrody z zalecenia konserwatora i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zmuszeni zostaliśmy do wyznaczenia strefy buforowej i wyłączenia części gazonu z użytkowania podczas „XXII Podlaskiego Święta Chleba”.

PODLASKIE ŚWIĘTO CHLEBA to jedna z największych imprez organizowana w ciechanowieckim Muzeum. Przyciąga co roku ponad dwadzieścia tysięcy turystów, którzy przez cały dzień mogą kupić wypieki kilkudziesięciu piekarni z regionu, skosztować wyrobów ze stoisk z jadłem regionalnym oraz uczestniczyć w atrakcyjnych pokazach tradycji ludowej. Podlaskie Święto Chleba jest niezwykle atrakcyjną imprezą dla firm piekarniczych, które prezentują swoje wyroby, zespołów folklorystycznych i kapel ludowych, które występują z repertuarem tradycyjnej muzyki ludowej o tematyce żniwnej i dożynkowej, ponad 120 twórców ludowych oraz handlarzy rękodziełem, ale przede wszystkim dla ponad dwudziestotysięcznej publiczności z całej Polski przyjeżdżającej do Ciechanowca na Podlaskie Święto Chleba przez zorganizowane wycieczki, całymi rodzinami, lub indywidualnie.

Celem imprezy jest zachowanie i przekaz tradycji żniwnych oraz obrzędów jej towarzyszących, a także wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej i ochrona dziedzictwa kultury ludowej. Udostępnione wybrane ekspozycje muzealne oraz pokazy wzmacniają merytoryczną wartość imprezy. Interaktywny charakter Święta Chleba zachęca do udziału całe rodziny. Widzowie mogą aktywnie uczestniczyć w koszeniu zboża, ustawianiu snopków, młócić zboże cepami, wykonywać równianki. W ramach prezentacji folkloru wystąpią zespoły i kapele ludowe z Podlasia.

UWAGA! BRAK WOLNYCH MIEJSC NA TERENIE SKANSENU!!!

Ze względu na brak wolnych miejsc na terenie skansenu z dniem 09.07. wstrzymujemy przyjmowanie zgłoszeń wystawców na Podlaskiego Święta Chleba.

Na wcześniejsze zgłoszenia odpisujemy sukcesywnie. Prosimy o cierpliwość.

Jednocześnie przypominamy, że do dyspozycji wystawców pozostaje teren – łąki za amfiteatrem muzealnym (wjazd od strony ul. Kozarskiej), gdzie od 6.00 rano w dniu imprezy (11.08.) można ustawiać stoiska bez wcześniejszej rezerwacji i przedpłaty na konto muzealne.

Szczegółowych informacji udziela pan Sławomir Uszyński tel. 608 436 130

Zakończyliśmy przyjmowanie stoisk piekarniczych oraz Kół Gospodyń Wiejskich na „Podlaskie Święto Chleba”.

Na terenie skansenu obowiązuje rezerwacja miejsc handlowych z przedpłatą na konto. Wszystkie zgłoszone stoiska będą wyznaczone w terenie i oznaczone tabliczkami.

Na teren skansenu (wjazd na teren muzeum od strony ulicy Pałacowej 5) przyjmujemy wystawców oferujących wyłącznie: twórczość ludową i artystyczną, „starocia”, pieczywo, potrawy regionalne i miody.

Pozostali wystawcy oferujący m. in.: balony, zabawki, popcorn, gofry, potrawy typu fast food, food trucki itp. mogą uczestniczyć w XXII. Podlaskim Święcie Chleba ustawiając swoje stoiska na łąkach między amfiteatrem muzealnym a ulicą Kozarską (wjazd na teren muzeum od strony ul. Kozarskiej od godz. 6.00 rano w dniu imprezy tj. 11.08.2024 r.). Na łąkach nie obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc handlowych, a opłata jest ponoszona w dniu imprezy. Dodatkowe informacje pod numerem tel. 608 436 130

UWAGA!!! NIE PRZYJMUJEMY ZGŁOSZEŃ WYSTAWCÓW OFERUJĄCYCH: LODY ORAZ WYROBY POCHODNE (np. SORBETY I GRANITY), ARTYKUŁY PIROTECHNICZNE ORAZ ALKOHOLE, A TAKŻE ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI PRZEWOZU DZIECI KUCYKAMI I OFERUJĄCYCH KARUZELE I URZĄDZENIA PNEUMATYCZNE DLA DZIECI.

Zgłoszenia wystawców na teren skansenu są przyjmowane w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach od 10.00 do 14.00. od 2 do 31 lipca 2024 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc pod numerem telefonu (86) 22 44 200.

W razie trudności z dodzwonieniem się prosimy o nadesłanie zgłoszenia na adres: stoiskahandlowe@muzeumrolnictwa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko wystawcy,
 • adres (wystarczy miejscowość),
 • obowiązkowo numer telefonu,
 • informację czy za opłatę mamy wystawić paragon / fakturę (+ dane do wystawienia faktury),
 • wielkość stoiska,
 • opis oferowanego asortymentu (mile widziane zdjęcie stoiska lub oferowanych wyrobów).
 • twórcy ludowi są proszeni o dołączenie do zgłoszenia skanu legitymacji STL.

UWAGA!!! ZGŁOSZENIA EMAILOWE BEZ PODANIA KOMPLETNYCH POWYŻSZYCH DANYCH – ZWŁASZCZA BEZ NUMERU TELEFONU – NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ.

PODCZAS XXII. PODLASKIEGO ŚWIĘTA CHLEBA NIE ZAPEWNIAMY DOSTĘPU DO PRĄDU.

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO - informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka
  w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych – możesz się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz kontaktować się przez e-mail: iod@kancelariarp.pl
  lub listownie - na wyżej wskazany adres korespondencyjny.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  a. w celu realizacji rezerwacji miejsc pod stoiska handlowe podczas XXII. Podlaskiego Święta Chleba, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
  b. w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa – w tym skonkretyzowanych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  c. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  d. oraz ze względu na uzasadniony interes administratora;
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane:
  a. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
  b. podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
  c. podmiotom upoważnionym przez Pana/Panią.
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do celów realizacji rezerwacji miejsc pod stoiska handlowe podczas XXII. Podlaskiego Święta Chleba;
 9. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą też przetwarzane w formie profilowania.
 10. Pani/Pana dane osobowe przestaną być przechowywane gdy upłynie obowiązkowy okres ich przechowywania wskazany w przepisach o archiwizacji, lub wygaśnie obowiązek przechowywania danych wynikający
  z przepisów prawa, w szczególności obowiązek przechowywania dokumentów księgowych lub gdy upłynie okres do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba
Podlaskie Święto Chleba