Sie Sind auf: HISTORIA UPRAWY ROŚLIN GOSPODARSKICH

HISTORIA UPRAWY ROŚLIN GOSPODARSKICH

Szukaj

HISTORIA UPRAWY ROŚLIN GOSPODARSKICH

Kierownik działu, kustosz - mgr Robert Sikorski

Dział Historii Uprawy Roślin Gospodarskich od momentu powołania w 1982 roku zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i upowszechnianiem wiedzy o dziejach uprawy roli
i hodowli roślin użytkowych na terenie Polski, a szczególnie jej północno-wschodnich rejonów. Poczynania wystawiennicze i edukacyjne działu koncentrują się na zagadnieniach związanych z uprawą roli i poszczególnych gatunków roślin, ich ochroną, pielęgnacją i wykorzystaniem, także w ujęciu historycznym.

Dział zbiera, opracowuje i przechowuje eksponaty i wszelkie świadectwa materialne dotyczące uprawy i hodowli roślin a ostatnimi laty także leśnictwa. Do końca 2016 roku zgromadzono w dziale 884 eksponatów.

Dział organizuje wystawy czasowe i konferencje o tematyce uprawowej i leśnej. Duże znaczenie w działalności wystawienniczej i edukacyjnej działu ma współpraca z krajowymi ośrodkami naukowymi, takimi jak: Wydziały Leśny oraz Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie, Instytut Uprawy i Nawożenia w Puławach, Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie, oraz instytucjami kultury np. Ośrodkiem Kultury Leśnej w Gołuchowie . Ważną rolę zwłaszcza w upowszechnianiu aktualnej wiedzy rolniczej odgrywają kontakty z Wojewódzkim Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. W zakresie zagadnień związanych z ekologią i leśnictwem najważniejsza jest współpraca z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych działającym z ramienia Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz z miejscowym Nadleśnictwem Rudka.

Mając na względzie wielką rolę edukacji społeczeństwa w dziedzinie ekologii, leśnictwa
i szeroko rozumianego przyrodoznawstwa na początku 2000 r. przy współpracy z Nadleśnictwem Rudka zorganizowano na terenie muzealnym Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej "Zagroda Leśna". Zadaniem ośrodka jest propagowanie wiedzy o środowisku naturalnym i leśnictwie, podnoszenie świadomości i kultury ekologicznej w społeczeństwie, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Oprócz realizacji typowo muzealnych działań Dział Historii Uprawy Roślin Gospodarskich ma pod swóją pieczą przyzagrodowe ogródki w skansenie i dba, aby stanowiły one odpowiednią oprawę przyrodniczą dla zgromadzonych tam wiejskich zagród. W ogródkach skansenowskich uprawiane są tradycyjne dla wsi podlaskiej kwiaty, - malwy, nagietki, goździki, floksy, złote kule, liliowce "smolinosy", narcyzy, piwonie i wiele innych. Na niewielkich działkach wśród zabudowy skansenowskiej uprawia się popularne niegdyś, a dzisiaj odchodzące w zapomnienie rośliny: pasternak, bób, proso, len, ber oraz zboża
i ziemniaki.

W scenerii tych upraw odbywają się różne pokazy prac polowych i obrzędów w trakcie organizowanych w Muzeum imprez plenerowych. Pod opieką działu znajduje się również zabytkowy XIX-wieczny park krajobrazowy o powierzchni 14 ha. Na jego terenie występuje kilkadziesiąt gatunków drzew i krzewów w tym 16 pomników przyrody.

HISTORIA UPRAWY ROŚLIN GOSPODARSKICH
HISTORIA UPRAWY ROŚLIN GOSPODARSKICH
HISTORIA UPRAWY ROŚLIN GOSPODARSKICH
HISTORIA UPRAWY ROŚLIN GOSPODARSKICH
HISTORIA UPRAWY ROŚLIN GOSPODARSKICH
HISTORIA UPRAWY ROŚLIN GOSPODARSKICH
HISTORIA UPRAWY ROŚLIN GOSPODARSKICH
HISTORIA UPRAWY ROŚLIN GOSPODARSKICH
HISTORIA UPRAWY ROŚLIN GOSPODARSKICH
HISTORIA UPRAWY ROŚLIN GOSPODARSKICH
HISTORIA UPRAWY ROŚLIN GOSPODARSKICH
HISTORIA UPRAWY ROŚLIN GOSPODARSKICH
HISTORIA UPRAWY ROŚLIN GOSPODARSKICH
HISTORIA UPRAWY ROŚLIN GOSPODARSKICH