Sie Sind auf: Zajazd Wysokomazowiecki

Zajazd Wysokomazowiecki

Szukaj

Zajazd Wysokomazowiecki

Sonntag
14
Juli
2024

Towarzystwo Naukowe Societas Scientiarum Klukoviana Et Jablonovianae wraz z Muzeum Rolnictwa im. k. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, przy wsparciu finansowym Zarządu Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, wracają do organizacji cyklicznej imprezy rekonstrukcyjnej pod nazwą „Zajazdu Wysokomazowieckiego”. Odwiedzający Muzeum Rolnictwa będą mogli zapoznać się z realiami żołnierskiego życia w epoce napoleońskiej. Kulminacyjnym punktem imprezy będzie rekonstrukcja bitwy. Na zakończenie odbędzie się przedstawienie teatralne.

„Zajazd Wysokomazowiecki” jest wspaniałą lekcją historii dla osób w każdym wieku, przybliżającą zwiedzającym losy naszego regionu z przed ponad dwóch stuleci.

**Szanowni Państwo,

W związku z obsługą zgłoszeń mailowych w dniu 03.07.2024 r. zostaje wstrzymana telefoniczna rezerwacja miejsc pod stoiska handlowe podczas Zajazdu Wysokomazowieckiego i Podlaskiego Święta Chleba. Przepraszamy za utrudnienia.

w związku z dużym zainteresowaniem wystawców informujemy, że od 1 lipca 2024 r. rusza rezerwacja miejsc pod stoiska handlowe podczas 14. Zajazdu Wysokomazowieckiego, zaplanowanego na 14 lipca 2024 r. **

Na Zajeździe Wysokomazowieckim obowiązuje rezerwacja miejsc pod stoiska handlowe z przedpłatą na konto.

Zgłoszenia wystawców są przyjmowane od 1 do 10 lipca 2024 r. pod numerem telefonu (86) 22 44 200, w godzinach od 10.00 do 14.00 (lub do wyczerpania miejsc).
W razie trudności z dodzwonieniem się prosimy o nadesłanie zgłoszenia na adres: stoiskahandlowe@muzeumrolnictwa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko wystawcy,
 • adres (wystarczy miejscowość),
 • obowiązkowo numer telefonu,
 • informację czy za opłatę mamy wystawić paragon / fakturę (+ dane do wystawienia faktury),
 • wielkość stoiska,
 • opis oferowanego asortymentu (mile widziane zdjęcie stoiska),
 • ewentualny dostęp do prądu (za dodatkową opłatą),
 • twórcy ludowi są proszeni o dołączenie do zgłoszenia skanu legitymacji STL.

UWAGA!!! ZGŁOSZENIA MAILOWE BEZ PODANIA KOMPLETNYCH POWYŻSZYCH DANYCH – ZWŁASZCZA BEZ NUMERU TELEFONU – NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ.

NIE PRZYJMUJEMY ZGŁOSZEŃ WYSTAWCÓW OFERUJĄCYCH ARTYKUŁY PIROTECHNICZNE ORAZ ALKOHOLE, A TAKŻE ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI PRZEWOZU DZIECI KUCYKA

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO - informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka
  w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych – możesz się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz kontaktować się przez e-mail: iod@kancelariarp.pl
  lub listownie - na wyżej wskazany adres korespondencyjny.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  a. w celu realizacji rezerwacji miejsc pod stoiska handlowe podczas 14. Zajazdu Wysokomazowieckiego, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
  b. w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa – w tym skonkretyzowanych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  c. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  d. oraz ze względu na uzasadniony interes administratora;
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane:
  a. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
  b. podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
  c. podmiotom upoważnionym przez Pana/Panią.
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do celów realizacji rezerwacji miejsc pod stoiska handlowe podczas 14. Zajazdu Wysokomazowieckiego;
 9. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą też przetwarzane w formie profilowania.
 10. Pani/Pana dane osobowe przestaną być przechowywane gdy upłynie obowiązkowy okres ich przechowywania wskazany w przepisach o archiwizacji, lub wygaśnie obowiązek przechowywania danych wynikający
  z przepisów prawa, w szczególności obowiązek przechowywania dokumentów księgowych lub gdy upłynie okres do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Zajazd Wysokomazowiecki
Zajazd Wysokomazowiecki
Zajazd Wysokomazowiecki
Zajazd Wysokomazowiecki
Zajazd Wysokomazowiecki
Zajazd Wysokomazowiecki
Zajazd Wysokomazowiecki
Zajazd Wysokomazowiecki
Zajazd Wysokomazowiecki
Zajazd Wysokomazowiecki
Zajazd Wysokomazowiecki
Zajazd Wysokomazowiecki
Zajazd Wysokomazowiecki
Zajazd Wysokomazowiecki
Zajazd Wysokomazowiecki
Zajazd Wysokomazowiecki
Zajazd Wysokomazowiecki
Zajazd Wysokomazowiecki