You are on: LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY DREWNIANEGO BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO

LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY DREWNIANEGO BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO

Szukaj

LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY DREWNIANEGO BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO

1. Lekcja muzealna i warsztaty „Wiejskie budownictwo drewniane w zaścianku podlaskim”

Charakterystyka wiejskiego budownictwa drewnianego – historia, rodzaje konstrukcji i typy budynków mieszkalnych i gospodarczych z uwzględnieniem tradycyjnego nazewnictwa. Uczestnicy zajęć poznają konstrukcję wieńcową drewnianego budownictwa drewnianego na podstawie obiektów skansenowskich.

Uczestnicy lekcji mają możliwość złożenia małego budynku w konstrukcji wieńcowej. Podczas składania „chatki” omówione będą elementy konstrukcyjne, łącznie ze słomianym dachem i techniką poszywania.

Na specjalne zamówienie organizujemy pokazy poszczególnych rzemiosł (ciesielstwo, stolarstwo, dekarstwo).

Czas trwania i miejsce: 60 minut, zajęcia prowadzone są na terenie skansenu – na wolnym powietrzu.

Grupa docelowa: dzieci, młodzież szkolna, studenci, dorośli

Wielkość grup: do 20 osób

2. Lekcja muzealna i warsztaty „Strzechy - zapomniane dachy pogranicza mazowiecko-podlaskiego”

W ramach lekcji muzealnej uczestnicy poznają tajniki „strzecharstwa”. Na przykładzie budynków w skansenie pokazane zostaną sposoby poszywania dachów na terenie muzeum. Wytłumaczone zasady poszywania dachów i konstrukcji więźb dachowych. Omówiona zostanie historia występowania strzech na terenie pogranicza mazowiecko-podlaskiego. W ramach lekcji muzealnej uczestnicy wspólnie ze „strzecharzami” wykonają fragment dachu na specjalnie przygotowanej więźbie dachowej.

Czas trwania i miejsce: 60 minut, zajęcia prowadzone są na terenie skansenu – na wolnym powietrzu, w okresie od maja do października.

Grupa docelowa: młodzież szkolna powyżej 14 roku życia, studenci, dorośli

Wielkość grup: do 20 osób

3. Lekcja muzealna „Wiatrak wiatrem napędzany - o przemiale ziarna w młynie wietrznym”

W ramach lekcji muzealnej uczestnicy jadą do Drewnowa Ziemaki. Na miejscu zwiedzają chatę młynarza z Uszy Małej. Następnie poznają tradycyjne metody wskazywania miejsc w których dawniej stawiano wiatraki. Dowiadują się jak zbudowany jest wiatrak i co ma wspólnego wiatrak z domkiem Baby Jagi. Uczestnicy lekcji muzealnej mogą na własne oczy zobaczyć jak działa wiatrak napędzany wiatrem.

Czas trwania i miejsce: 90–120 minut, zajęcia prowadzone w obiekcie zamiejscowym w miejscowości Drewnowo Ziemniaki.

Grupa docelowa: dzieci, młodzież szkolna, studenci, dorośli

Wielkość grup: do 20 osób

LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY DREWNIANEGO BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO
LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY DREWNIANEGO BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO
LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY DREWNIANEGO BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO