You are on: LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY HISTORII

LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY HISTORII

Szukaj

LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY HISTORII

1. Lekcja muzealna „Ksiądz Krzysztof Kluk jako naukowiec doby oświecenia”

Przedstawienie najistotniejszych faktów dotyczących osoby K. Kluka. Dzieciństwo, nauka w szkołach. Praca duszpasterska, związki z rodami magnackimi. Praca naukowa – specyfika warsztatu osiemnastowiecznego badacza. Publikacje. Najważniejsze osiągnięcia Kluka w poszczególnych dziedzinach. Zwiedzanie ekspozycji poświęconej K. Klukowi.

Czas trwania i miejsce: 60 minut, zajęcia odbywają się w wikarówce o dowolnej porze roku. Istnieje możliwość zorganizowania prelekcji w szkole.

Grupa docelowa: młodzież szkolna, studenci, dorośli

Wielkość grupy: do 25 osób

2. Lekcja muzealna o historii Ciechanowca i okolic

Tematy do uzgodnienia z historykami. Możliwe jest krótkie przedstawienie dziejów miejscowości od XV w. do końca II wojny światowej lub dokładniejsze przedstawienie wybranego aspektu z przeszłości miasta. Zajęcia w formie wykładu, mogącego odbywać się w siedzibie Muzeum lub w placówce szkoły.

Czas trwania lekcji: do uzgodnienia, istnieje możliwość zorganizowania prelekcji w szkole

Grupa docelowa: młodzież szkolna, studenci, dorośli

Wielkość grupy: w szkole bez ograniczeń, w Muzeum do 50 osób

3. Lekcja muzealna okolicznościowa

W 2024 r. przypada 230 rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej, z tej okazji proponujemy lekcję muzealną pt. „Insurekcja Kościuszkowska na Podlasiu”. W ramach zajęć omówione zostaną działania wojenne z 1794 r., poczynając od marszu w kierunku Warszawy brygadiera K. Ożarowskiego a na zajęciu regionu przez Rosjan i Prusaków kończąc. Słuchacze dowiedzą się m.in. jak funkcjonowała administracja powstańcza, jakie oddziały utworzono na Podlasiu, jak przebiegała rekrutacja i zaopatrzenie, którędy przebiegały najważniejsze szlaki komunikacyjne, gdzie toczyły się główne walki itd. Zajęcia odbędą się w formie wykładu, realizowanego w siedzibie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu lub w placówce szkolnej.

Czas trwania lekcji: do uzgodnienia

Grupa docelowa: młodzież szkolna, studenci, dorośli

Wielkość grupy: w szkole bez ograniczeń, w muzeum do 50 osób.