Вы находитесь: III edycja szkoły letniej "Tłoka ciesielska" - rejestracja

III edycja szkoły letniej "Tłoka ciesielska" - rejestracja

Szukaj

III edycja szkoły letniej "Tłoka ciesielska" - rejestracja

Вторник
16
Май
2023

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu wspólnie z Narodowym Instytutem Dziedzictwa zapraszają do udziału w III edycji szkoły letniej „Tłoka ciesielska”.

Wydarzenie ma charakter praktycznych warsztatów ciesielskich połączonych z wykładami prowadzonymi przez wybitych specjalistów zawodowo związanych z budownictwem ludowym oraz architekturą drewnianą.

Rejestracja odbywa się poprzez formularz zgłoszenia dostępny tutaj: Tloka-ciesielska-Karta-zgloszeniowa-2023.docx
Wypełniony oraz podpisany skan należy przesłać na adres: adzwolak@nid.pl

Na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2023 r. Liczba miejsc ograniczona!

Informacje na temat warsztatów można uzyskać w Centrum Architektury Drewnianej Narodowego Instytutu Dziedzictwa, kontakt: kom.: +48 573 006 996, e-mail: adzwolak@nid.pl
Jednocześnie informujemy, że z przyczyn niezależnych od Organizatorów, program turnusów w zakresie wygłaszanych referatów może ulec nieznacznej modyfikacji.

Regulamin wydarzenia: Regulamin-szkoly-letniej-Tloka-Ciesielska-III.docx

PROGRAM WYDARZENIA

Miejsce warsztatów: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Załuskie Koronne (miejsce lokalizacji translokowanych obiektów)
Nadzór oraz opieka nad uczestnikami: Edwin Wilbik, kierownik Działu Budownictwa Wiejskiego Muzeum w Ciechanowcu
Ekspert prac ciesielskich: Petter Tømrer, cieśla ekspert specjalizujący się w ratowaniu zabytkowej architektury drewnianej, pracujący w Norwegii

Warsztaty odbędą się w dwóch turnusach:

I turnus: 18 czerwca 2023 r. – 24 czerwca 2023 r. Translokacja spichlerza

Temat wiodący: prace przedprojektowe, badania architektoniczne, rozpoznanie obiektu, inwentaryzacje, ocena stanu technicznego, ocena mykologiczna, przygotowanie do translokacji, translokacja spichlerza do Muzeum w Ciechanowcu.
Rekomendowana grupa odbiorców: konserwatorzy, architekci, budowlańcy, cieśle, studenci oraz pracownicy muzeów na wolnym powietrzu.

18 czerwca (niedziela)
Do 13:00 Zakwaterowanie uczestników w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
13:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Rolnictwa z przewodnikiem
16:30-18:00 Przerwa
18:00-18:30 Wykład wprowadzający ­– Edwin Wilbik, kierownik Działu Budownictwa Wiejskiego Muzeum w Ciechanowcu. Podczas wykładu omówione zostaną zagadnienia związane z warsztatami „Tłoka ciesielska” i jej poprzednimi edycjami
18:30-19:30 Wykład eksperta: dr Marcin Górski i Katarzyna Skiba, Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki, Politechnika Warszawska „Podstawy inwentaryzacji zabytków nieruchomych”
19:30 Ognisko integracyjne

19 czerwca (poniedziałek)
8:00-9:00 Śniadanie
9:00 Szkolenie BHP z pracy na wysokościach
9:00 Przejazd uczestników do miejscowości Załuskie Koronne
9:30-13:00 Wykonanie prac porządkowych wnętrz budynku i jego otoczenia, niezbędnych do przygotowania obiektu do pomiarów wstępnych. Zajęcia z inwentaryzacji budynku – dr Marcin Górski i Katarzyna Skiba.
13:00 Obiad (Załuskie Koronne)
14:00-17:00 Wykonywanie prac pomiarowych.
17:00 Powrót do Ciechanowca
18:00 Kolacja (Ciechanowiec)
19:00 Wykłady eksperta: Edwin Wilbik, Dział Budownictwa Wiejskiego Muzeum Rolnictwa „Podstawy translokacji budynków na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.”

20 czerwca (wtorek)
8:00-9:00 Śniadanie
9:00 Przejazd uczestników do miejscowości Załuskie Koronne
9:30-13:00 Wykonanie prac związanych z oznaczaniem elementów budynku na podstawie wykonanych pomiarów i sporządzonej inwentaryzacji.
13:00 Obiad (Załuskie Koronne)
14:00-17:00 Wykonanie dokumentacji fotograficznej elementów budynku i detali architektonicznych.
17:00 Powrót do Ciechanowca
18:00 Kolacja (Ciechanowiec)
19:00 Wykład eksperta: Agnieszka Mielnik, Wydział Technologii Drewna, SGGW w Warszawie „Ekspertyza mykologiczna – budowlana i ocena stanu technicznego budynku.”

21 czerwca (środa)
8:00-9:00 Śniadanie
9:00 Przejazd uczestników do miejscowości Załuskie Koronne
9:30-13:00 Na podstawie inwentaryzacji przygotowanie budynku do translokacji. Nałożenie numeracji na elementach budynku i omówienie prac przedprojektowych na istniejącym zabytku.
13:00 Obiad (Załuskie Koronne)
14:00-17:00 Oznaczanie detali architektonicznych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz zasady zabezpieczania elementów ruchomych przed demontażem.
17:00 Powrót do Ciechanowca
18:00 Kolacja (Ciechanowiec)
19:00 Wykład eksperta: Petter Tomrer „Praktyka ciesielska w Norwegii”

22 czerwca (czwartek)
8:00-9:00 Śniadanie
9:00 Przejazd uczestników do miejscowości Załuskie Koronne
9:30-13:00 Rozbiórka drewnianego spichlerza. Zasady prawidłowego składowania elementów budynku. Analiza elementów rozbiórkowych.
13:00 Obiad (Załuskie Koronne)
14:00-17:00 Rozbiórka drewnianego spichlerza. Zasady prawidłowego składowania elementów budynku. Analiza elementów rozbiórkowych.
17:00 Powrót do Ciechanowca
18:00 Kolacja (Ciechanowiec)
19:00 Wykłady eksperta: Marlena Brzozowska, Dział Historyczny Muzeum Rolnictwa „Tradycje, obrzędy i dawne praktyki stosowane w użytkowaniu drewna budowlanego i przy budowie.”

23 czerwca (piątek)
8:00-9:00 Śniadanie
9:00 Przejazd uczestników do miejscowości Załuskie Koronne
9:30-13:00 Prace rozbiórkowe spichlerza.
13:00 Obiad (Załuskie Koronne)
14:00-17:00 Rozbiórka drewnianego spichlerza. Zasady prawidłowego składowania elementów budynku. Ocena stanu technicznego elementów rozbiórkowych budynku.
17:00 Powrót do Ciechanowca
18:00 Kolacja (Ciechanowiec)
19:00 Wykład eksperta: dr hab. inż. arch. Jarosław Szewczyk, prof. PB, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej „Dokumentacje, translokacje, replikacje zabytków.”

24 czerwca (sobota)
8:00-9:00 Śniadanie
9:00-11.30 Szkolenie z tradycyjnego poszywania dachów słomą żytnią – Edwin Wilbik, Dział Budownictwa Wiejskiego Muzeum Rolnictwa.
12:00 Wykład eksperta: Anna Maślak, Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce „Badania architektoniczne budownictwa drewnianego.”
13:00 Obiad
14:00 Wręczenie dyplomów i zakończenie warsztatów.

II turnus: 25 czerwca 2023r. – 1 lipca 2023 r. Translokacja chałupy

Temat wiodący: podniesienie umiejętności ciesielskich, praca narzędziami ręcznymi w danych technikach przy użyciu dawnych technologii, naprawa oraz wymiana substancji w obrębie historycznych obiektów, translokacja chałupy z końca XVIII w. do Muzeum w Ciechanowcu
Rekomendowana grupa odbiorców: cieśle, stolarze, budowlańcy oraz pracownicy muzeów na wolnym powietrzu.

25 czerwca (niedziela)
Do 13:00 Zakwaterowanie uczestników w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
13:00 Powitanie uczestników
Wykład eksperta: dr Maciej Prarat, Katedra Konserwatorstwa, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu „Wnioski konserwatorskie do projektów odbudowy zagród na terenie muzeów na wolnym powietrzu”.
14:00-17:00 Zwiedzanie Muzeum Rolnictwa z przewodnikiem
17:00-18:30 Przerwa
18:30-19:00 Wykład wprowadzający ­– Edwin Wilbik, kierownik Działu Budownictwa Wiejskiego Muzeum w Ciechanowcu. Podczas wykładu omówione zostaną zagadnienia związane z warsztatami „Tłoka ciesielska” i jej poprzednimi edycjami
19:30 Ognisko integracyjne

26 czerwca (poniedziałek)
8:00-9:00 Śniadanie
9:00 Przejazd uczestników do miejscowości Załuskie Koronne
9:30-13:00 Przygotowanie budynku do rozbiórki.
13:00 Obiad (Załuskie Koronne)
14:00-17:00 Prace rozbiórkowe
17:00 Powrót do Ciechanowca
18:00 Kolacja (Ciechanowiec)
19:00 Wykład eksperta: dr Bogusław Andres, Wydział Technologii Drewna Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, mgr inż. arch. Paweł Kinsner „Ocena stanu zachowania drewna zabytkowego w budynkach. Dokumentacja mykologiczno-budowlana.”

27 czerwca (wtorek)
8:00-9:00 Śniadanie
9:00 Przejazd uczestników do miejscowości Załuskie Koronne
9:30-13:00 Rozbiórka zabytkowej chaty.
13:00 Obiad (Załuskie Koronne)
14:00-17:00 Prace rozbiórkowe
17:00 Powrót do Ciechanowca
18:00 Kolacja
19:00 Wykład eksperta: Petter Tomrer „Praktyka ciesielska w Norwegii”

28 czerwca (środa)
8:00-9:00 Śniadanie
9:00 Przejazd uczestników do miejscowości Załuskie Koronne
9:30-13:00 Rozbiórka zabytkowej chaty. Kominy i piece.
13:00 Obiad (Załuskie Koronne)
14:00-17:00 Prace rozbiórkowe
17:00 Powrót do Ciechanowca
18:00 Kolacja
19:00 Wykład eksperta: Filip Gawliński „Przykłady translokacji budynków drewnianych, wieńcowych, sumikowo łątkowych i ryglowych. Problemy prawne, techniczne i konserwatorskie.”

29 czerwca (czwartek)
8:00- 9:00 Śniadanie
9:00 Przejazd uczestników do miejscowości Załuskie Koronne
9:30-13:00 Rozbiórka zabytkowej Chaty. Prace ciesielskie związane z rekonstrukcją uszkodzonych i zdegradowanych elementów budynku.
13:00 Obiad (Załuskie Koronne)
14:00-17:00 Prace rozbiórkowe
17:00 Powrót do Ciechanowca
18:00 Kolacja
19:00 Wykład eksperta: Cezary Romanowski „Miecze i zastrzały w konstrukcja słupowo-płatwiowych”.

30 czerwca (piątek)
8:00-9:00 Śniadanie
9:00 Przejazd uczestników do miejscowości Załuskie Koronne
Prace ciesielskie związane z rekonstrukcją uszkodzonych i zdegradowanych elementów budynku.
13:00 Obiad (Załuskie Koronne)
14:00-17:00 Prace rozbiórkowe
17:00 Powrót do Ciechanowca
18:00 Kolacja
19:00 Wykład eksperta: Piotr Horodyski „Fundamentowanie w budynkach drewnianych.”

1 lipca (sobota)
8:00-9:00 Śniadanie
9:00-13.00 Szkolenie z tradycyjnego poszywania dachów słomą żytnią – Edwin Wilbik, Dział Budownictwa Wiejskiego Muzeum Rolnictwa.
13:00 Obiad (Ciechanowiec)
14:00 Wręczenie dyplomów i zakończenie warsztatów.

Warsztaty odpłatne na rzecz Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, koszt: 2000 zł/turnus.

Cena obejmuje: zakwaterowanie na terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu w pokojach dwu- lub trzyosobowych, w domkach wyposażonych w kuchnię oraz węzeł sanitarny, pełne wyżywienie, zaplecze merytoryczne, codzienne prelekcje, zajęcia praktyczne w terenie, wycieczki terenowe, ogniska integracyjne, pakiet promocyjny i materiały edukacyjne, stałą koordynację warsztatów oraz nadzór merytoryczny ze strony Edwina Wilbika i Pettera Tomrera.

Cena nie obejmuje: dojazdu na warsztaty oraz przejazdów w trakcie warsztatów (Ciechanowiec – Załuskie Koronne)