Вы находитесь: III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Parazytozy Zwierząt - aktualne zagrożenia - nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Parazytozy Zwierząt - aktualne zagrożenia - nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne

Szukaj

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Parazytozy Zwierząt - aktualne zagrożenia - nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne

Понедельник
11
Сентябрь
2023

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić parazytologów, biologów, lekarzy, oraz sympatyków parazytologii na III Konferencję Naukowo – Szkoleniową: Parazytozy Zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne.
Konferencja odbędzie się po raz trzeci w gościnnych murach Muzeum Rolnictwa i Weterynarii w Ciechanowcu w dniach 11-14 września 2023 roku.

Konferencja ma na celu prezentację najnowszych osiągnięć parazytologii w Polsce i krajach sąsiednich oraz ich popularyzację w celu praktycznego wykorzystania efektów badań.
W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele wiodących ośrodków badawczych w kraju i za granicą oraz zainteresowani praktykujący lekarze weterynarii.
Program konferencji obejmuje odrębne sesje poświęcone parazytozom wielu gatunków zwierząt w tym wolnożyjących oraz szczególnie zoonozom pasożytniczym w kontekście ich inwazjologii, patogenezy diagnostyki i zwalczania oraz wszelkim nowościom w parazytologii.

W ramach konferencji świętować będziemy także jubileusz
75lecia POLSKIEGO TOWARZYSTWA PARAZYTOLOGICZNEGO

W przerwach między obradami planowane są wydarzenia kulturalne i integracyjne, w tym na zakończenie konferencji wycieczka do BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO z wejściem do rezerwatu ścisłego.

W miejscowości Ciechanowiec dostępna jest bogata oferta hotelowa.

W celu opracowania szczegółowego harmonogramu konferencji proszę o wstępną deklarację uczestnictwa (wstępna rejestracja) z podaniem proponowanego tytułu doniesienia. Kwestionariusz dostępny pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/1zGYNtb7Ca9Wj8nuF0vHX2DR2GEQolByhwzWVfGymmK4/edit

przewodniczący komitetu organizacyjnego prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk
Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
krzysztof.tomczuk@up.lublin.pl