Вы находитесь: Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja

Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja

Szukaj

Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja

Пятница
13
Октябрь
2023

W dniach 5 i 6 października 2023 r. w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r.”

Współorganizatorami sympozjum byli: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Towarzystwo Naukowe Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae. W wydarzeniu wzięło udział siedemnastu prelegentów przedstawiających najnowsze wyniki prowadzonych przez siebie badań. Ze względu na podejmowaną problematykę referaty zgrupowano w pięciu sesjach.

Pierwszego dnia konferencji cztery wystąpienia poświęcono życiu i działalności przedstawicielek elit Rzeczpospolitej od XVI do XVIII w.: Jadwidze z Holszańskich Litaworowej, Annie Jagiellonce, Teresie z Rostworowskich Załuskiej i Annie z Sapiehów Jabłonowskiej. Pozostałe referaty podejmowały tematy aktywności ekonomicznej, prawnej oraz społecznej kobiet w dobie przedrozbiorowej. Omówiono problemy: wysokości posagów szlachty ziemi bielskiej, działalności właścicielek miast prywatnych na Podlasiu, urzędniczek w dobrach magnackich, a także rolę pań Starzeńskich w budowaniu pozycji rodziny.

Drugiego dnia przedstawiono wyniki badań nad: dziejami siemiatyckiej szkoły babienia, losami żon parochów unickich. Omówiono kulisy sporów między ks. Krzysztofem Klukiem a kolatorkami ciechanowieckiego kościoła. Kilka wystąpień poświęcono aspektom biograficznycznym związanym z: Marianną Łupińską, Anną z Ossolińskich i Haliną Rutską. Referat o ostatniej z wymienionych pań wygłoszono w sesji poświęconej I wojnie światowej. Znalazły się w niej jeszcze dwa wystąpienia. W jednym z nich zaprezentowano zarys zagadnienia kobiet w okresie Wielkiej Wojny, a w drugim problem uchodźstwa mieszkanek dawnego powiatu mazowieckiego.

Podczas wydarzenia odbyła się również prezentacja publikacji prof. Adama Dobrońskiego pt. „Kobiety w białostockim getcie. Jak smutno strasznie żyć …”.

Efektem konferencji będzie tom, który niebawem zasili ofertę wydawniczą Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja
Konferencja naukowa „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. - fotorelacja