Вы находитесь: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja

Szukaj

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja

Вторник
03
Октябрь
2023

Sprawozdanie z przebiegu III Konferencji naukowo- szkoleniowej: Parazytozy zwierząt—aktualne zagrożenia—nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne w dniach 11 -14 września 2023 roku w Muzeum Rolnictwa im Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

Konferencja Parazytologiczna w Ciechanowcu stała się już wydarzeniem cyklicznym. Pierwsza jej edycja odbyła się w Muzeum Rolnictwa im Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w 2017 roku, druga w 2021 roku i zostały przyjęte z dużym uznaniem. Kolejna już III edycja tej konferencji mogła dojść do skutku w 2023 roku. Głównym organizatorami konferencji byli: Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych działający w ramach Katedry Parazytologii i Chorób Ryb, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Współorganizatorami tego wydarzenia naukowego były także: ESCCAP Polska, Białowieski Park Narodowy oraz Polskie Towarzystwo Parazytologiczne, które obchodzi w tym roku jubileusz 75-lecia istnienia.

Konferencja Parazytologiczna miała na celu prezentację najnowszych osiągnięć parazytologii weterynaryjnej oraz medycznej, a także nauk pokrewnych w Polsce i krajach sąsiednich wraz z ich popularyzacją w celu praktycznego wykorzystania efektów badań.

Patronat honorowy nad konferencją roztoczyli: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk oraz Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki.

Komitet Honorowy konferencji utworzyli: J.M. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, J.M. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. dr h.c. multi Marian Wesołowski, Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki oraz J.M. Rektor SGGW w Warszawie prof. dr hab. dr h.c. Włodzimierz Kluciński.

Konferencja mogła się odbyć dzięki finansowemu wsparciu grona sponsorów, firm farmaceutycznych, jednostek handlowych i instytucji: Vet-Agro, Elanco, Boehringer Ingelheim, Biowet Puławy, Grupa „Centrowet” oraz partnerów wspomagających konferencję: Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Firma Vet-Expert, Vetoquinol Biowet, Delta Optical, Laboklin oraz Burmistrz Miasta Ciechanowiec.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele najlepszych ośrodków badawczych reprezentujących parazytologię weterynaryjną i nauki pokrewne w kraju i za granicą, liczna grupa zaproszonych gości oraz zainteresowani problematyką parazytologiczną, wiodący praktykujący lekarze weterynarii. Zostali oni uhonorowani przyznaniem 40 punktów edukacyjnych przez Radę Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. W trakcie czterech dni obrad z wybranych sesji naukowych, spotkań kuluarowych w których odbywały się prezentacje plakatów oraz imprez towarzyszących skorzystało ponad 150 osób.

Konferencja rozpoczęła się 11 września 2023 r. w godzinach południowych od powitania uczestników oraz zaproszonych gości przez organizatorów tego wydarzenia: Panią Dyrektor Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu mgr Dorotę Łapiak oraz kierownika Katedry Parazytologii i Chorób Ryb Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztofa Tomczuka. Następnie wykład inauguracyjny pt. Pasożyty – starzy przyjaciele czy wrogowie? wygłosiła Pani adiunkt z SGGW w Warszawie dr hab. Ewa Długosz.

Program konferencji obejmował odrębne sesje poświęcone parazytozom określonych gatunków zwierząt oraz zoonozom pasożytniczym w kontekście ich zwalczania. W trakcie konferencji przeprowadzono 9 sesji naukowych.

Pierwsza z nich odbyła się po inauguracji konferencji, prowadzona przez prof. dr hab. Annę Bogucką-Kocką i prof. dr hab. Krzysztofa Tomczuka dotyczyła zoonoz pasożytniczych. Referaty w tej sesji wygłosili:
Janusz Kocki, P. Kołodziej,E. Kołodziej, A. Bogucka-Kocka, Toksokaroza, glistnica i lamblioza u dzieci chorych na choroby genetyczne.
Ewa Bilska-Zając, W. Korpysa-Dzirba, A. Bełcik, A. Gontarczyk, E. Antolak, D. Lisowska, T. Cencek; Występowanie Trichinella spp. w populacji dzików w Polsce.
Marcin Popiołek, M. Zawiślak, K. Buńkowska-Gawlik, N. Kuśmierek; Rola Szopa pracza (Procyon lotor) w transmisji pasożytniczego nicienia Baylisascaris procyonis na rodzime gatunki kręgowców.
Przemysław Kołodziej, J. Kocki, J. Bogucki, H. Wiktor, A. Bogucka-Kocka; Ocena poziomu ekspresji wybranych genów u seropozytywnych w kierunku Toxoplasma gondii kobiet ciężarnych.
M. Szczotko, K. Kubiak, M. M. Michalski, L. Moerbeck, S. Antunes, A.Domingos, Małgorzata Dmitryjuk; Nowo pojawiające się patogeny w kleszczach Północno-wschodniej Polski: Borrelia miyamotoi i Neoehrlichia mikurensis.
Anna Bogucka-Kocka, P. Kołodziej, B. Szostakowska, A. Lass, M. Sulima, K. Sikorska, J. Kocki, W. Krupski, D. Starownik, P. Bojar, J. Szumiło, B. Kasztelan-Szczerbińska, H. Cichoż-Lach, J. Bogucki, M. Szymańska, H. Fota-Markowska; Przewlekła schistosomatoza jelitowa wywołana koinfekcją Schistosoma intercalatum i Schistosoma mansoni – rzadki przypadek kliniczny.

W pierwszym dniu konferencji, po zakończonych obradach uczestnicy mogli jeszcze zwiedzić Muzeum Rolnictwa i Weterynarii w Ciechanowcu, a także wziąć udział w Mszy Świętej odprawionej przez ks. dr. hab. Marcina Wiśniewskiego w zabytkowym Kościele na terenie skansenu. Dzień zakończył się spotkaniem integracyjnym przy ognisku z gościnnym udziałem Warszawskiej Kapeli z Targówka.

Drugi dzień konferencji został zainaugurowany sesją naukową moderowaną przez prof. dr hab. Annę Okulewicz i dr hab. Mirosława Michalskiego zatytułowaną: Kleszcze - pasożyty i wektory patogenów. Referaty wygłosili:
Agnieszka Pawełczyk, D. Klimczak,, J. Polaczyk, J. Koczwarska, R. Welc-Falęciak; Obecność materiału genetycznego (DNA) Toxoplasma gondii u kleszczy Ixodes ricinus pozyskanych podczas pasożytowania na ludziach.
Julia Koczwarska, A. Pawełczyk, J. Dunaj-Małyszko, J. Polaczyk, J. Żórańska, O. Zdzienicka, R. Welc-Falęciak; Rickettsia w kleszczach Dermacentor reticulatus żerujących na skórze człowieka, a objawy kliniczne po ukąszeniu.
Zbigniew Zając, J. Kulisz, A. Woźniak, K. Bartosik, R. Kunc-Kozioł, A. Foucault-Simonin, S. Moutailler, A. Cabezas-Cruz; Gryzonie jako rezerwuar zoonotyczny patogenów odkleszczowych w ekosystemach górskich.
Magdalena Szczotko, S. Antunes, A. Domingos, K. Kubiak, M. Dmitryjuk; Dlaczego kleszcze nie chorują? zmiany ekspresji genów defensyn u kleszczy Ixodes ricinus i Dermacentor reticulatus w obecności patogenów.
Michalski Mirosław Mariusz; Analiza porównawcza składu gatunkowego kleszczy twardych Ixodes ricinus i Dermacentor reticulatus usuniętych z psów na terenie miasta Olsztyna w latach 2009-2022.
Jacek Zwoliński; Choroby odkleszczowe w Polsce w świetle dostępnych danych.

Sesja trzecia prowadzona przez prof. dr hab. Bożenę Moskwę i dr hab. Michała Krzysiaka miała miejsce tego samego dnia o godz. 11:30 i dotyczyła parazytoz zwierząt wolno żyjących. Wykłady wygłosili:
Michał K. Krzysiak, A. Świątalska, E. Plis-Kuprianowicz, M. Larska; Wzrost śmiertelności wilków z powodu mieszanej inwazji Sarcoptes scabiei i Demodex sp. u Canis lupus z Białowieskiego Parku Narodowego jako konsekwencja zmian środowiskowych. Elwira Plis-Kuprianowicz, M. K. Krzysiak; Monitoring parazytologiczny w badaniach post mortem jako kryterium oceny statusu sanitarnego populacji wolno żyjących żubrów w Puszczy Białowieskiej w latach 2019-2023.
Agnieszka Świątalska, A. Juszczyk, E. Plis-Kuprianowicz, M. Larska, M. K. Krzysiak; Nieinwazyjny monitoring parazytologiczny w populacjach wilków na terenie Północno-wschodniej Polski.
Anna Maria Pyziel, Z. Laskowski, D. Klich, A. Demiaszkiewicz, S. Kaczor, D. Merta, J. Kobielski, J. Nowakowska,.K. Anusz, J. Höglund; Dictyocaulus cervi i nowy gatunek nicieni płucnych (Nematoda: Dictyocaulidae) w populacji jeleni szlachetnych w Polsce.
Katarzyna Goździk, W. Lasota, A. Näreaho, A. Sukura; Ocena częstości występowania przeciwciał anty-Neospora caninum i koinfekcji z Toxoplasma gondii u dzikich jeleniowatych - badania wstępne.
Maciej Klockiewicz, T. Jakubowski, J. Karabowicz, J. Winiarska, P. Bąska, E. Długosz: Podsumowanie wyników badań parazytologicznych dziko żyjących norek amerykańskich w Biebrzańskim i Narwiańskim Parkach Narodowych.

Sesja czwarta przeprowadzona przez prof. dr hab. Janusza Kockiego i dr hab. Jolantę Piekarską prof. UPWr dotyczyła parazytoz zwierząt mięsożernych. Referaty wygłosili:
Jacek Karamon, M. Samorek-Pieróg, E. Bilska-Zając, W. Korpysa-Dzirba, J. Sroka, A. Bełcik, J. Zdybel, T. Cencek; Zróżnicowanie genetyczne Echinococcus multilocularis w Polsce na podstawie analizy izolatów pochodzących od świń – potwierdzenie charakterystycznego rozmieszczenia haplotypów oraz obecność haplotypu azjatyckiego.
Klaudiusz Szczepaniak, K.Tomczuk, M. Studzińska, M. Roczeń-Karczmarz, M. Demkowska-Kutrzepa; Występowanie przedstawicieli Capillariidae u psów.
Dawid Jańczak, F. Skibiński, A. Borkowski, M. Jerchewicz, K. Włodarz, P. Klimiuk, R. A. Sapierzyński, J. Gawor; Pierwsze przypadki bąblowicy wielojamowej u psów w Polsce.
Dawid Jańczak, P. Górecki, A. K. Maj; Zawleczona inwazja Spirometra erinaceieuropaei u kota z Korei Południowej.
Karolina Mizera-Szpilka, K. Tarasiuk, M. Klockiewicz: Wstępne badania parazytologiczne psów służbowych w Krakowie.

W związku z przypadającym w bieżącym roku 75leciem Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego piąta sesja moderowana przez dr hab. Joannę Hildebrand prof. UWr. i prof. dr hab. Tomasza Cencka poświęcona była temu jubileuszowi. Referaty wspomnieniowe dotyczące historii PTP w tej sesji wygłosiły: prof. dr hab. Maria Doligalska, prof. dr hab. Bożena Moskwa, prof. dr hab. Anna Okulewicz oraz dr hab. med. Beata Szostakowska.

Równolegle w trakcie trwania sesji wspomnieniowej w pomieszczeniach Muzeum Weterynarii odbyły się warsztaty diagnostyki parazytologicznej prowadzone przed dr Klaudiusza Szczepaniaka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Spotkały się one z dużym zainteresowaniem uczestników szczególnie młodych pracowników naukowych oraz praktykujących lekarzy weterynarii.

Po całodziennej pracy Uczestnicy i zaproszeni Goście wzięli udział w bankiecie okolicznościowym z okazji 75-lecia Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego.

Trzeci dzień konferencji rozpoczął się VI sesją naukową poświęconą parazytozom zwierząt gospodarskich i koni, prowadzoną przez dr hab. Annę Pyziel-Serafin prof. SGGW oraz dr hab. Jacka Karamona prof. PIWET. Referaty w tej sesji wygłosili:
Agnieszka Kaupke, A. Rzeżutka ; Przekrojowe badania epidemiologiczne nad występowaniem inwazji Cryptosporidium spp. u bydła w Polsce.
Jacek Sroka, J. Karamon, A. Wójcik-Fatla, W. Piotrowska, J. Zdybel, E. Bilska-Zając, M. Samorek-Pieróg, W. Korpysa-Dzirba, J. Dąbrowska, T. Cencek; Występowanie zarażenia Giardia duodenalis u bydła i świń w Polsce.
Krzysztof Tomczuk, M. Studzińska, K. Szczepaniak, M. Roczeń-Karczmarz , M. Demkowska-Kutrzepa, M. Lużyński W. Rybałtowski, A. Uszyński; Neosporoza w stadach bydła mlecznego w wybranych rejonach Polski.
Michalski Mirosław Mariusz; Badania porównawcze nad prewalencją inwazji Oesophagostomum spp. u świń w losowo wybranych gospodarstwach wielko i drobnotowarowych.
Maria Studzińska, K. Szczepaniak, M. Demkowska-Kutrzepa, M. Roczeń- Karczmarz, K. Tomczuk; Aktualna sytuacja i problemy inwazjologiczne u kóz we wschodnim regionie Polski.
K. Slivinska, Grzegorz Karbowiak, J. Gawor, Z. Wróblewski, M. Siemieniuch, A. Winiarska; Koniki polskie jako żywiciele dorosłych stadiów kleszczy łąkowych Dermacentor reticulatus oraz rezerwuar zoonotyczny dla patogenów odkleszczowych w środowisku naturalnym.
K. Slivinska, M. Siemieniuch, J. Gawor, Z. Wróblewski, O. Zhytova, Vitaliy Kharchenko; Badania koproskopowe konika polskiego w Polsce z uwagami na temat lekoopornych pasożytów przewodu pokarmowego.

Kolejna VII sesja naukowa poświęcana parazytozom ptaków była prowadzona przez dr hab. Izabellę Rząd prof. US oraz prof. dr hab. Grzegorza Karbowiaka. Referaty w tej sesji wygłosili:
Beata Dolka, A. Ledwoń, I. Dolka, A. Żbikowski, P. Szeleszczuk; Choroby pasożytnicze ptaków – wybrane przypadki.
Joanna Kulisz, Z. Zając, A. Woźniak, K. Bartosik, M. Filipiuk, R. Rudolf, R. Kunc-Kozioł, A. Foucault-Simonin, S. Moutailler, A. Cabezas-Cruz; Rola ptaków Erithacus rubecula, Turdus philomelos oraz Turdus merula w krążeniu wybranych patogenów odkleszczowych.
Michalina Dynos, N. Wojtas, J. Matczyszyn; Występowanie helmintów przewodu pokarmowego u bażantów wolno żyjących na terenie województwa lubelskiego.
Natalia Wojtas, J. Matczyszyn, M. Dynos; Bażanty fermowe w Polsce – aktualny stan inwazji endopasożytów.
Julia Matczyszyn, N. Wojtas, M. Dynos; Wykrywanie pasożytów z gatunku Histomonas meleagridis w preparatach histologicznych wątroby u bażantów wolno żyjących i fermowych z terenów Lubelszczyzny w latach 2022-2023.
Grzegorz Zaleśny, G. Kanarek, J. Gabrysiak, S. Wydra, J. Hildebrand; Kiedy jeden okazuje się być trzema - przypadek przywr z rodzaju Cotylurus pasożytujących u łabędzi.
Gerard Kanarek, J. Gabrysiak, E. Pyrka, W. Jeżewski, A. Stanicka, A. Cichy, E. Żbikowska , G. Zaleśny, , J. Hildebrand; Hiperpasożytnictwo – wymyślna strategia życiowa przywr czy przypadek?

W godzinach popołudniowych trzeciego dnia konferencji dr hab. Małgorzata Dmitryjuk prof. UWM, poprowadziła VIII sesję naukową poświęconą nowym rozwiązaniom diagnostycznym. Wykłady w tej sesji wygłosili:
Zdybel J. M., Sroka J., Karamon J., Bilska Zając E., Wójcik-Fatla A., Kłapeć T., Skowron P., Jadczyszyn T., Siebielec G., Cencek Tomasz; Metody parazytologiczne do badania gleby.
Damian Pietrzak, O. Kielak, M. Pękacz, A. Zawistowska-Deniziak, M. Wiśniewski; Wykorzystanie prokariotycznego systemu ekspresyjnego pet do produkcji rekombinowanych antygenów Dirofilaria repens (rdre-cp-1 oraz rdre-33) w celu oszacowania ich potencjału diagnostycznego.
Bartłomiej Ferra, J. Gatkowska, M. Chyb, L. Holec-Gąsior; Użyteczność diagnostyczna rekombinantowych białek chimerycznych Toxoplasma gondii do wykrywania przeciwciał antytoksoplazmowych u zwierząt hodowlanych.

Ostatnią IX sesję naukową tej konferencji poprowadziła prof. dr hab. Maria Doligalska oraz dr hab. Marcin Popiołek prof. UWr.. Była ona poświęcona nowościom w parazytologii i zatytułowana „Nowe rozwiązania” Wykłady w tej sesji wygłosili:
K. Staszewska, E. Stachnik, P. Bąska, Ewa Długosz; Wpływ antygenów glisty psiej (Toxocara canis) na przebieg szlaku sygnalizacyjnego interleukiny 6 w makrofagach i komórkach nabłonka płuc – badania in vitro.
Ludmiła Szewczak, R. Welc-Falęciak, M. Bednarska, M. Doligalska; Osłabienie inwazyjności Babesia microti pod wpływem saponin Calendula officinalis u myszy szczepu BALB/c.
Renata Welc-Falęciak, S. Rojewska, M. Bednarska, A. Pawełczyk; Wolnokrążące DNA w przebiegu zarażenia Babesia microti w modelu eksperymentalnym.
Małgorzata Bednarska, K. Tołkacz, R. Welc-Falęciak; Transmisja pionowa Babesia microti - badania molekularne na myszach BALB/c i ich potomstwie.
Maciej Chyb, N. Naziris, M. Kawka, B. Ferra, J. Gatkowska; Opracowanie nanocząstek lipidowych jako nośników szczepionek DNA przeciw toksoplazmozie.
Michalski Mirosław Mariusz; Statystycznie o pasożytach.

Końcowym akcentem obrad było uroczyste zamknięcie konferencji w trakcie którego padły miłe słowa zarówno pod adresem organizatorów wydarzenia jak i jego aktywnych uczestników, których zaangażowanie zaowocowało wyjątkową atmosferą spotkania. Część naukowa konferencji zakończyła się pożegnalną kolacją na tarasie pałacu Muzeum Rolnictwa.

W trakcie przerw kawowych, przez trzy dni konferencji uczestnicy mogli zapoznać się z licznymi posterami przedstawiającymi wyniki prac badawczych szerokiego grona uczestników. Dotyczyły one tematyki:
M. Demkowska-Kutrzepa, M. Roczeń-Karczmarz, R. Pyz-Łukasik, A. Stefaniuk, M. Studzińska, K. Szczepaniak, K. Tomczuk; Parazytofauna dzików (Sus scrofa) z terenu województwa lubelskiego- badania wstępne.
M. Roczeń-Karczmarz, L. Guz, M. Demkowska-Kutrzepa, . K.Puk, M. Studzińska, K. Szczepaniak, K. Tomczuk; Potencjał bójczy olejku eterycznego z Achillea millefolium przeciwko Dermanyssus gallinae.
Bilska-Zając, E., Rosenthal, B., Thompson, P.; Trich-tracker - nowe narzędzie do badań epidemiologicznych w ogniskach włośnicy.
Zdybel Jolanta. M.,Sroka J.,Karamon J.,Bilska-Zając E., Wójcik-Fatla A.,Kłapeć T.,Skowron P., Jadczyszyn T., Siebielec G.,Cencek T.; Próba oszacowania dopuszczalnej zawartości jaj pasożytów w nawozach organicznych.
Karolina Baranowicz, Anna Lass, Marta Kołodziej-Sobocińska; Toxoplasma gondii and Neospora caninum in wild canids in poland.
Aneta Bełcik, Ewa Bilska-Zając, Weronika-Korpysa-Dzirba, Aneta Gontarczyk, Ewelina Antolak, Dagmara Lisowska, Tomasz Cencek; Inwazje przywr Alaria alata u dzików (Sus scrofa) na terenie Polski w latach 2018-2022.
Weronika Korpysa-Dzirba, Ewa Bilska-Zając, Aneta Bełcik, Aneta Gontarczyk, Ewelina Antolak, Dagmara Lisowska, Tomasz Cencek; Występowanie Sarcocystis spp. u bydła w Polsce – wstępne wyniki.
Katarzyna Buńkowska-Gawlik, Agnieszka Perec-Matysiak, Marcin Popiołek, Weronika Hildebrand, Joanna Hildebrand; Identyfikacja molekularna helmintów u ssaków drapieżnych z wykorzystaniem analiz koproskopowych.
Elif Madak, Bahadır Gönenç; The prevalence of gastrointestinal nematodes in domestic sheep and goats in Turkey.
Piotr Bąska, Janina Lekki- Jóźwiak, Marcin Wiśniewski, Ewa Długosz; Glista psia (Toxocara canis) powoduje wzrost ekspresji markerów różnicowania komórek kępkowych w jelicie myszy.
Justyna Karabowicz, Ewa Długosz, Marcin Wiśniewski; Określenie potencjału diagnostycznego rekombinowanych antygenów Dirofilaria repens rDre-MIF-1 I rDre-MIF-2.
Małgorzata Samorek-Pieróg, Jacek Karamon, Tomasz Cencek; Występowanie nicieni Eucoleus aerophilus w płucach lisów rudych w województwie podkarpackim - badania wstępne.
Renata Kunc-Kozioł, Zbigniew Zając Joanna Kulisz, Aneta Woźniak, Katarzyna Bartosik; Borelioza z Lyme – choroba odkleszczowa ludzi i zwierząt.
Jolanta Piekarska, Michał Gorczykowski, Jarosław Pacoń, Jarosław Króliczewski; Diagnostyka molekularna Spirometra erinaceieuropaei u kota domowego.
Jacek Sroka, Jolanta Zdybel, Angelina Wójcik-Fatla, Piotr Skowron, Jacek Karamon, Weronika Piotrowska, Ewa Bilska-Zając, Małgorzata Samorek-Pieróg, Weronika Korpysa-Dzirba, Joanna Dąbrowska, Tomasz Cencek; Występowanie pasożytniczych pierwotniaków Cryptosporidium spp., Giardia duodenalis i Toxoplasma gondii w produktach oczyszczalni ścieków i biogazowni wykorzystywanych w rolnictwie.
Konrad Kulesza, Małgorzata Lasota, Damian Pietrzak, Mateusz Pękacz, Anna Zawistowska-Deniziak, Marcin Wiśniewski; Klonowanie cDNA oraz analiza bioinformatyczna nowo poznanej proteazy asparaginianowej Dirofilaria repens.
Aneta Woźniak, Zbigniew Zając, Joanna Kulisz, Katarzyna Bartosik, Renata Kunc-Kozioł, Angelique Foucault-Simonin, Sara Moutailler, Alejandro Cabezas-Cruz; Znaczenie medyczne i weterynaryjne kleszczy Dermacentor reticulatus w świetle badań własnych.
Rząd Izabella, Więcaszek Beata, Linowska Angelika, Panicz Remigiusz, Piotr Eljasik, Korzelecka - Orkisz Agata; Rola ryb wędrownych w rozprzestrzenianiu robaków pasożytniczych w wodach południowego Bałtyku i wodach przybrzeżnych.

W materiałach konferencyjnych znalazły się także dwa doniesienia których autorzy w ostatniej chwili poinformowali organizatorów o swojej absencji. Dotyczyły one tematyki:
Tetiana A. Kuzmina, A. V.Viniarska, K. Tomczuk, M Studzińska, L. Burcakova, A. Konigova; Struktura zgrupowania słupkowców występujących u koni w „erze iwermektyny”.
Zdybel Jolanta M., Sroka J., Karamon J., Bilska-Zając E., Wójcik-Fatla A., Kłapeć T., Skowron P., Jadczyszyn T., Siebielec G., Cencek T.; Zanieczyszczenie parazytologiczne gleb ornych w Polsce – badania wstępne.

Dla zainteresowanych uczestników 14 września 2023 roku zorganizowano wycieczkę do Białowieskiego Parku Narodowego. Dzięki uprzejmości Dyrektora BPN, dr hab. Michała Krzysiaka, który był współorganizatorem konferencji uczestnicy mogli zwiedzieć Muzeum Parku, wejść z przewodnikami do Zamkniętego Rezerwatu oraz wysłuchać Jego wykładu w Auli Rezerwatu Pokazowego dotyczącego ochrony żubra. Pan Dyrektor osobiście oprowadzał uczestników wycieczki po rezerwacie pokazowym udzielając interesujących komentarzy dotyczących zgromadzonych tam zwierząt. Wycieczka zakończyła się kolacją i zwiedzaniem wyjątkowego miejsca w okolicy Ciechanowca „Ranczo na Sówce” gdzie oprócz największego w Polsce stada alpak można było zobaczyć ciekawe rasy koni, krów, owiec, kur, kaczek, gęsi oraz osiołki i wielbłądy.

W opinii uczestników Konferencja Parazytologiczna w Ciechanowcu spełniła postawione jej cele. Jej uczestnicy korzystając z pięknej wczesnojesiennej pogody oraz urokliwego otoczenia parku i pałacu mogli w ciągu kilku wrześniowych dni zaprezentować swoje osiągnięcia, wymienić się swoimi doświadczeniami naukowymi oraz nawiązać nowe kontakty, które będą owocowały w kolejnych latach. Wszyscy Uczestnicy Konferencji wyjechali z Ciechanowca z zapowiedzią ponownego uczestnictwa w kolejnych edycjach tego już cyklicznego wydarzenia naukowego.

Ze swej strony pragnę bardzo gorąco podziękować wszystkim uczestnikom konferencji, członkom Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego, a przede wszystkim Dyrekcji Muzeum Rolnictwa i Weterynarii w Ciechanowcu; Pani Dorocie Łapiak i Pani Annie Wiśniewskiej za serdeczne przyjęcie i zaangażowanie, które przyczyniło się do uświetnienia naszej konferencji.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Przewodniczący Sekcji Weterynaryjnej
Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego
Kierownik Katedry Parazytologii i Chorób Ryb
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa III PARAZYTOZY ZWIERZĄT - fotorelacja