Вы находитесь: "Kwitnące tradycje" - podsumowanie konkursu na tradycyjny ogród przydomowy

"Kwitnące tradycje" - podsumowanie konkursu na tradycyjny ogród przydomowy

Szukaj

"Kwitnące tradycje" - podsumowanie konkursu na tradycyjny ogród przydomowy

Среда
04
Октябрь
2023

W bieżącym roku w Muzeum odbył się konkurs zatytułowany „Kwitnące tradycje”, czyli poszukiwanie śladów kultury ludowej we współczesnych ogrodach wiejskich. Za główny cel tego konkursu postawiliśmy sobie odnalezienie w Ciechanowcu i jego okolicach ogrodów przydomowych, które w wyraźny sposób nawiązywałyby do form tradycyjnych i charakterystycznych dla terenów wiejskich pogranicza Podlasia i Mazowsza. Takie tradycyjne, „babcine” ogrody, od najdawniejszych czasów stanowiły nieodłączny element krajobrazu podlaskiej wsi, a dziś również mogą uchodzić za jeden z ważnych elementów stanowiących świadectwo pamięci i poszanowania dawnych tradycji.

Konkurs był skierowany do mieszkańców gminy Ciechanowiec i gmin sąsiadujących. Łącznie otrzymaliśmy 40 zgłoszeń, w tym: 26 z terenu gminy Ciechanowiec, 6 z terenu gminy Perlejewo, 4 z terenu gminy Klukowo, 2 z terenu gminy Rudka, 1 z terenu gminy Grodzisk i 1 z terenu gminy Nur.

Komisja konkursowa odwiedziła zgłoszone do konkursu ogrody na przełomie lipca i sierpnia, natomiast uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 24 września, w czasie tegorocznej imprezy muzealnej „Jesień w polu i zagrodzie”.

Kryterium, które miało decydujący wpływ na uzyskanie najwyższej oceny, było wyraźne nawiązanie w sposobie zaprojektowania i funkcjach pełnionych przez ogród do tradycyjnych, wiejskich założeń ogrodowych. Istotnym czynnikiem branym pod uwagę przy ocenie była obecność w ogrodzie tradycyjnych gatunków roślin ozdobnych, leczniczych, obrzędowych i użytkowych oraz ich udział ilościowy w stosunku do gatunków i odmian nowych, które dawniej w ogrodach wiejskich nie były znane. Komisja konkursowa zwracała szczególną uwagę na obecność wynikających z lokalnych tradycji elementów ogrodu, takich jak przedogródek, rabaty kwiatowe w formie geometrycznych zagonów, mała architektura ogrodowa (np. kapliczki zlokalizowane w obrębie ogrodu, drewniane ławki itp.).

W konkursie zostały przyznane nagrody główne i wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez oficjalnych partnerów konkursu: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Urząd Gminy w Perlejewie.

PODR w Szepietowie wyróżnił właścicieli 6 ogrodów, z miejscowości Koryciny, Wojtkowice Stare, Klukowo Kolonia, Kostuszyn, Koce Basie, Radziszewo Sieńczuch. . Nagrody na scenie wręczył pan Adam Zaręba, zastępca Dyrektora PODR w Szepietowie.

Za reprezentowanie w konkursie gminy Perlejewo, wszyscy uczestnicy z terenu tej gminy zostali nagrodzeni przez Urząd Gminy w Perlejewie. Nagrody rzeczowe i listy gratulacyjne wręczył pan Jakub Krzysztof Wierzbicki, wójt gminy Perlejewo, który dodatkowymi nagrodami uhonorował także laureatów nagród głównych.

Komisja konkursowa zadecydowała o przyznaniu w konkursie trzech wyróżnień w postaci nagród rzeczowych, ufundowanych przez sklep ogrodniczy KWIATY POLSKIE państwa Janiaków z Ciechanowca. Wyróżnione ogrody uzyskały bardzo wysokie oceny za ogólne wrażenia estetyczne i sposób pielęgnacji ogrodu, spójność kompozycyjną, pomysłowość oraz zastosowanie rozwiązań proekologicznych i sprzyjających zachowaniu bioróżnorodności.

Wyróżnienia uczestnikom konkursu wręczył pan Jerzy Leszczyński, były Marszałek Województwa Podlaskiego. W gronie wyróżnionych znaleźli się właściciele ogrodów z miejscowości Żebry Kolonia, Rudka i Przybyszyn.

W konkursie przyznane zostały nagrody główne finansowe, ufundowane przez Muzeum Rolnictwa oraz sponsorów: Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu (sponsor główny) oraz Firmę nasienno – handlową JAMIR.

Nagrody główne oraz pamiątkowe dyplomy zwycięzcom konkursu wręczyła pani Dorota Łapiak, Dyrektor Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Nagrody główne zdobyli właściciele ogrodów z następujących miejscowości:

  • III nagroda w wysokości 1000 zł - Nowodwory,
  • III nagroda w wysokości 1000 zł - Kosiorki,
  • II nagroda w wysokości 1500 zł - Twarogi Mazury,
  • II nagroda w wysokości 1500 zł - Pobikry,
  • I nagroda w wysokości 2000 zł - Rudka,
  • I nagroda w wysokości 2000 zł – Ciechanowiec,

Dyrekcja i pracownicy Muzeum składają serdeczne podziękowania osobom i instytucjom, które wsparły pomysł organizacji konkursu. Dziękujemy naszym partnerom: Dyrekcji i Pracownikom PODR w Szepietowie, a także Wójtowi i Pracownikom Gminy Perlejewo za współpracę i ufundowane nagrody rzeczowe.

Dziękujemy sponsorom nagród głównych i wyróżnień, którymi byli:

  • Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu (sponsor główny),
  • Firma nasienno – handlowa JAMIR z Ciechanowca,
  • Sklep ogrodniczy KWIATY POLSKIE z Ciechanowca.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym i zwycięzcom konkursu, a także wszystkim pozostałym uczestnikom, którzy pokazali nam swoje piękne ogrody, podzielili się doświadczeniami i opowiedzieli o swojej pasji do ogrodnictwa.

Zapraszamy do obejrzenia fotografii wykonanych podczas prac komisji konkursowej. W galerii zdjęć prezentujemy Państwu ogrody, które zostały nagrodzone bądź wyróżnione w konkursie.

I miejsce - Ciechanowiec

I miejsce - Rudka

II miejsce - Pobikry

II miejsce - Twarogi

III miejsce - Kosiorki

III miejsce - Nowodwory

Wyróżnienie - Przybyszyn

Wyróżnienie - Rudka

Wyróżnienie - Żebry

Laureaci konkursu podczas uroczystego podsumowania w trakcie "Jesieni w polu i zagrodzie"