Вы находитесь: Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży

Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży

Szukaj

Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka Ciechanowcu w okresie od września do grudnia 2008 r. realizowany jest program operacyjny: ”Rozwój inicjatyw lokalnych”.
Zadanie realizowane jest pod nazwą „Ligawka podlaska- warsztaty dla dzieci i młodzieży- budowa instrumentów i nauka gry” a dofinansowane jest ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizowane jest pod nadzorem i przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury.
Warsztaty odbywają się na terenie Muzeum Rolnictwa, gdzie doświadczeni twórcy ludowi z zakresu budowy i gry na ligawce Andrzej Klejzerowicz i Teodor Niemyski z Ciechanowca - prowadzą zajęcia z dziećmi i młodzieżą rekrutującą się: ze Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży-Szkoły Podstawowej w Tymiankach-Buciach gm. Boguty pow. ostrowski, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciechanowcu i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu pow. wysokomazowiecki. W warsztatach bierze udział 16 uczniów.
Warsztaty, owocem których jest poznanie budowy instrumentów (ligawek) oraz zdobycie umiejętności gry przez dzieci i młodzież, dla podtrzymania ciągłości wytwarzania instrumentów i tradycyjnej gry kultywowanej na tym terenie od wieków.
Organizatorzy warsztatów pragną przekazać wiedzę nt. całego procesu wykonania tradycyjnej drewnianej ligawki. Wspólnie z uczestnikami pozyskano odpowiedni surowiec w lesie. Poddano go wstępnej obróbce. Krok po kroku, na cotygodniowych sobotnich roboczych spotkaniach realizuje się program warsztatów. Na wykonanych przy pomocy instruktorów ligawkach młodzi uczestnicy warsztatów ćwiczą tradycyjną grę.
Dorobek warsztatów zaprezentowany będą podczas „XVIII Konkursu Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego, który tradycyjnie w grudniu organizowany jest na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu.

Stanisław Kryński
Kierownik Warsztatów

Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży
Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży
Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży
Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży
Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży
Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży
Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży
Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży
Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży
Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży
Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży
Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży
Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży
Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży
Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży
Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży
Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży
Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży
Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży
Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży
Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży
Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży
Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży
Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży
Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży
Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży