Вы находитесь: Projekt „Konserwacja zabytkowych ciągników rolniczych”

Projekt „Konserwacja zabytkowych ciągników rolniczych”

Szukaj

Projekt „Konserwacja zabytkowych ciągników rolniczych”

W dniu 1 października 2019 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawarł umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w sprawie dofinansowania zadania "Konserwacja zabytkowych ciągników rolniczych" w ramach programu Wspieranie działań muzealnych. Projekt został dofinansowany kwotą 57 000 zł ze środków finansowych Ministra, co stanowi 44,32 % całkowitego kosztu zadania. Wkład własny do projektu zabezpieczył Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w kwocie 71 600 zł (55,68 %). Celem zadania jest konserwacja 2 zabytkowych ciągników rolniczych przeznaczonych do wystawienia na ekspozycji stałej. Wybór obiektów do konserwacji jest podyktowany ich bardzo złym stanem zachowania oraz stanem technicznym - wymagającym pilnej interwencji, aby zatrzymać zachodzące w nich dalsze procesy destrukcyjne i przywrócić im sprawność techniczną. Wytypowane zabytki pozyskano jako dary w 2018 r. Stanowią one reprezentatywne ciągniki używane w polskim rolnictwie w latach 40./50. i 60. XX w., dziś bardzo rzadko spotykane. Wchodzą one w skład największej w Polsce muzealnej kolekcji ciągników rolniczych liczącej obecnie 56 szt.
W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie gruntownej konserwacji z doprowadzeniem do przywrócenia sprawności technicznej polskiego ciągnika Ursus C-45 (pierwszy powojenny model polskiego ciągnika) z 1951 r. oraz czeskiego ciągnika Zetor 50 Super z 1965 r. Zadanie obejmuje również druk ulotek reklamowych i nakręcenie 2 krótkich filmów promocyjnych. Planowane zakończenie projektu do końca 2019 r.