Вы находитесь: XX Podlaskie Święto Chleba

XX Podlaskie Święto Chleba

Szukaj

XX Podlaskie Święto Chleba

W dniu 24.08.2022 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu na dofinansowanie zadania pn. „XX Podlaskie Święto Chleba” w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Całkowity koszt zadania wynosi 154 010,00 zł, w tym 35 000,00 zł (22,73 %), to dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Projekt zakłada organizację w dn. 14 sierpnia 2022 r. XX Podlaskiego Święta Chleba.

To największa impreza organizowana w ciechanowieckim muzeum oraz w Województwie Podlaskim. Przyciąga co roku ponad 30 tys. turystów, którzy przez cały dzień uczestniczą w pokazach zwyczajów i obrzędów agrarnych, poznają tradycje ludowe związane z rolnictwem i świętowaniem na wsi oraz zapoznają się z tradycyjnym sposobem pieczenia chleba i symboliką z nim związaną. Żniwa, dożynki oraz wieńce dożynkowe i bukiety żniwne od zawsze pełniły znaczącą rolę w życiu religijnym. Jednak w tradycyjnej formie są zjawiskiem zanikającym w krajobrazie wsi polskiej. Podlaskie Święto Chleba aktywizuje społeczność oraz przybliża unikalne zjawiska kulturowe związane z sierpniowymi świętami poprzez interaktywne, międzypokoleniowe działania m.in. pokaz świecenia zwierząt, wykonywanie bukietów żniwnych, oborywanie przepiórki oraz żniwa i dożynki. Wydarzenie ma za zadanie zachęcić do aktywnego uczestniczenia w działaniu na rzecz ochrony tradycji i kultury ludowej.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.