Вы находитесь: LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY PRZYRODY

LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY PRZYRODY

Szukaj

LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY PRZYRODY

1. Lekcja muzealna "Dzieje upraw i roślin uprawnych”

Prezentacja podstawowych gatunków roślin uprawnych. Ich pochodzenie geograficzne, okresy wprowadzania ich do uprawy na naszych terenach, metody przerobu i wykorzystania. Lekcja będzie oparta o nową ekspozycję stałą „Dzieje rolnictwa w Polsce” w pawilonach wystawienniczych a jej uzupełnieniem będzie spacer po skansenie i oglądanie roślin uprawianych na polu muzealnym i w ogródkach przydomowych.

Czas trwania i miejsce: 45-60 minut zajęcia w formie lekcji, odbywają się na wystawie „Dzieje rolnictwa w Polsce” oraz na terenie skansenu, mogą zostać zorganizowane w okresie od czerwca do września.

Grupa docelowa: dzieci i młodzież szkolna, studenci i dorośli

Wielkość grup: do 20 osób

2. Lekcja muzealna z dziedziny leśnictwa „Z wizytą w leśniczówce”

Zapoznanie ze specyfiką zawodu leśnika i jego zadaniami oraz historią tej dziedziny gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem roli lasów. Lekcja w formie pogadanki będzie się odbywać na wystawie stałej w leśniczówce z Wdowina na terenie Zagrody leśnej z możliwością spaceru edukacyjnego po przyległym lesie muzealnym i parku.

Czas trwania i miejsce: 45 minut, zajęcia w formie lekcji odbywają się w Zagrodzie leśnej, mogą zostać zorganizowane w okresie od wiosny do jesieni

Grupa docelowa: dzieci i młodzież szkolna, studenci i dorośli

Wielkość grup: do 20 osób