Sie Sind auf: Konferencja naukowa "Rody i rodziny Podlasia" - dostęp ONLINE

Konferencja naukowa "Rody i rodziny Podlasia" - dostęp ONLINE

Szukaj

Konferencja naukowa "Rody i rodziny Podlasia" - dostęp ONLINE

Mittwoch
15
September
2021

Serdecznie zapraszamy do zdalnego udziału w konferencji ,,Rody i rodziny Podlasia’’, która odbędzie się w dniach 16-17 września 2021 roku w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Możliwe będzie wysłuchanie wszystkich referatów oraz paneli dyskusyjnych, jednak bez możliwości komentowania i zadawania pytań. Aby dołączyć do spotkania należy kliknąć w poniższy link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjljYmMzZmEtNjA2NC00NjZjLWI4OGItMjIxZmNiYTI3ZTM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224c186e4e-8739-4c52-8bca-b2e8e709a377%22%2c%22Oid%22%3a%22caa51e62-9474-4ea3-847d-a7b50a2fcd6b%22%7d

Zapraszamy do udziału.