Sie Sind auf: Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Szukaj

Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Donnerstag
14
Oktober
2021

Już w listopadzie br. wróci w pełnej krasie, po konserwacji przywracającej pierwotne walory estetyczne i techniczne, pięć zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

Konserwacja pojazdów konnych jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach umowy, którą 27. sierpnia 2021 r. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zawarło ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w imieniu którego działał Piotr Majewski – Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Umowa dotyczy dofinansowania zadania pn. „Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – II etap”, realizowanego przez Muzeum Rolnictwa od 31.03. do 30.12.2021 r. w ramach Programu „Wspieranie działań muzealnych”.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 222.495,12 zł, w tym 112.000,00 zł, to środki finansowe Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzące z Funduszu Promocji Kultury (co stanowi 50,34 % całkowitego kosztu zadania).

W ramach zadania do połowy listopada br. będzie wykonana konserwacja pięciu pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa tj.: bryczki wolantowej typu „Węgierka” - nr inw.A/I/12895, powozu dwukołowego typu „Rally car” z ruchomą budą - nr inw. C/III/7605, bryczki z rozworą (typu „Jagdwagen – polowiec” – nr inw. A/I/12793 oraz dwóch wolantów o nr inw. I/2047 i I/3020. Pojazdy są datowane na przełom XIX i XX w i 1. połowę XX w.

Warto nadmienić, że po zakończonej konserwacji pojazdy zaprzęgowe będą prezentowane w XIX-wiecznej powozowni, stanowiąc cenne uzupełnienie ekspozycji stałej obrazującej dawne środki transportu.

Już dziś wszystkich zachęcamy do zaplanowania wizyty w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu w celu obejrzenia zakonserwowanych powozów, które niegdyś były powszechnie użytkowane w naszym regionie.

Tekst: Krystyna Bogucka, kierownik Działu Sztuki
Fot. Artur Warchala

Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu