Sie Sind auf: Najlepsze życzenia w Dniu Nauczyciela…

Najlepsze życzenia w Dniu Nauczyciela…

Szukaj

Najlepsze życzenia w Dniu Nauczyciela…

Donnerstag
14
Oktober
2021

Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela, ustanowiono 27 kwietnia 1972 r. jako polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Data jest nieprzypadkowa, ponieważ upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej (a właściwie Komisji nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mającej), którą powołano do życia 14 października 1773 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i Sejm Rozbiorowy. Komisja Edukacji Narodowej była zarazem pierwszą w Polsce jak i w całej Europie władzą oświatową o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty publicznej.

W Dniu Edukacji Narodowej składamy serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty zwłaszcza pracującym w naszym mieście oraz tym którzy corocznie z dziećmi i młodzieżą odwiedzają nasze muzeum. Życzymy nieustającej radości i satysfakcji płynącej z nauczania młodego pokolenia.


Reprodukcja obrazu P. Stachiewicza,
„Niechaj żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganek”,
przed 1905 r. (zbiory Biblioteki Narodowej).

Przy okazji przypominamy, że we wsi Winna-Chroły, w dawnym budynku szkoły, mieści się punkt zamiejscowy Muzeum Rolnictwa, do którego serdecznie zapraszamy! W okazałym, drewnianym budynku można obejrzeć dwie ekspozycje stałe. Na parterze prezentujemy realia edukacji wiejskiej na przestrzeni ostatnich 100 lat. Można zajrzeć do sal lekcyjnych z lat 30. XX w. lub 70. XX w., pokoju nauczycielskiego czy mieszkania służbowego dyrektora szkoły. Natomiast na piętrze królują zabytkowe zabawki prezentowane na wystawie zatytułowanej „Przyjaciele z dzieciństwa”. Tam możemy poznać zabawki i zabawy dziecięce popularne od końca XIX w. po lata 80. XX w.


Szkoła we wsi Winna-Chroły


Sala lekcyjna z lat 60. XX w.


Wystawa "Przyjaciele z dzieciństwa"