Sie Sind auf: Zapraszamy na spacer. Regulamin zwiedzania.

Zapraszamy na spacer. Regulamin zwiedzania.

Szukaj

Zapraszamy na spacer. Regulamin zwiedzania.

Donnerstag
01
April
2021

W związku z obowiązującymi obostrzeniami COVID-19, wynikającymi z rozporządzeń Rządu RP, od 20 marca 2021r. obowiązuje REGULAMIN ZWIEDZANIA W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID-19.

 • W związku z podjęciem działań mających na celu zatrzymanie szerzenia się Covid-19, obiekty Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu będą zamknięte od 20 marca do 18 kwietnia 2021 roku.
 • Teren muzeum jest otwarty codziennie.
 • Podczas wizyty na terenie obowiązują określone wytyczne. Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania REGULAMINU oraz poniższych zasad obowiązujących w okresie zagrożenia COVID-19
 • Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 159 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych uszczegóławia się obowiązujący regulamin zwiedzania Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

R E G U L A M I N

 1. Liczba osób przebywających jednocześnie na terenie muzeum nie może przekraczać 150 osób.
 2. Obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz dezynfekcji rąk.
 3. Teren muzeum otwarty codziennie dla zwiedzających w następujących godzinach:
  poniedziałek - piątek – 08.00 – 16.00
  soboty, niedziele i święta 09.00 - 18.00
  BILETY SĄ SPRZEDAWANE DO GODZINY PRZED ZAMKNIĘCIEM.
  W poniedziałek wstęp bezpłatny.
 4. Muzeum nie udostępnia do zwiedzania wystaw stałych i wystaw czasowych.
 5. Muzeum zawiesza zwiedzanie z przewodnikiem dla turystów indywidualnych i grup zorganizowanych.
 6. Muzeum nie udostępnia audioprzewodników.
 7. Wstęp tylko z ważnym biletem.
 8. Sprzedaż biletów w punkcie kasowym przy bramie muzeum w cenie:
  • bilet normalny spacerowy – 14 zł
  • bilet ulgowy spacerowy – 8 zł
  • bilet rodzinny - 35 zł (przysługuje rodzicom z przynajmniej dwójką dzieci).
 9. Bilet ulgowy przysługuje:
  • dzieciom w wieku szkolnym, młodzieży szkolnej i studentom do 26 r. ż.;
  • rodzicom posiadającym kartę dużej rodziny;
  • pracownikom dziedziny kultury i sztuki;
  • emerytom, rencistom i kombatantom;
  • mieszkańcom Ciechanowca;
 10. Na terenie muzeum dostępna jest toaleta – naprzeciwko budynku kasy, przed bramą wjazdową.
 11. Osoby przebywające na terenie muzeum są zobowiązane do przestrzegania następujących zasad regulaminu zwiedzania:
  • wchodząc na teren muzeum obowiązkowo muszą zakrywać usta i nos maseczkami;
  • obowiązkowo muszą dezynfekować ręce przy wejściu na teren muzeum oraz przy wyjściu z niego;
  • zachować co najmniej 2 - metrowy dystans od innych osób zwiedzających (nie dotyczy rodziców z dziećmi, opiekunów osób niepełnosprawnych, osób wspólnie mieszkających);
 12. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych substancji odurzających nie będą wpuszczane na teren muzeum.
 13. Na terenie muzeum obowiązuje zakaz:
  • wchodzenia do obiektów;
  • dokarmiania zwierząt;
  • wprowadzania psów bez smyczy;
  • dotykania wszelkich obiektów muzealnych;
  • niszczenia pomników przyrody oraz wszystkich form zieleni i przyrody żywej tj. drzew, krzewów, kwiatów, ziół, runa parkowego, trawników i łąk kwietnych;
  • śmiecenia;
  • spożywania alkoholu;
  • wzniecania i używania ognia (w tym palenia wyrobów tytoniowych);
  • wędkowania;
  • grupowania się;
 14. Zgody muzeum wymaga:
  • profesjonalne fotografowanie lub filmowanie;
  • przebywanie na terenie muzeum poza godzinami otwarcia;
  • organizowanie zgromadzeń publicznych i zbiórek pieniędzy;
  • używania mechanicznych urządzeń latających (dron);
  • wjazd pojazdów mechanicznych;
 15. Osoby łamiące przepisy oraz zapisy niniejszego Regulaminu, a także niestosujące się do wskazań obsługi muzeum będą proszone o opuszczenie terenu muzeum bez możliwości ubiegania się
  o zwrot za bilet wstępu.