Sie Sind auf: „Jesień w polu i zagrodzie – rodzinny festyn etnograficzny”

„Jesień w polu i zagrodzie – rodzinny festyn etnograficzny”

Szukaj

„Jesień w polu i zagrodzie – rodzinny festyn etnograficzny”

W dniu 18.07.2019 r. Narodowe Centrum Kultury podpisało umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu na dofinansowanie zadania pn. „Jesień w polu i zagrodzie – rodzinny festyn etnograficzny” w ramach programu „EtnoPolska 2019”.
Całkowity koszt zadania wynosi 40 577,22 zł, w tym 28 000,00 zł (69%), to dotacja ze środków finansowych NCK.
Celem zadania pn. „Jesień w polu i zagrodzie – rodzinny festyn etnograficzny” jest promocja kultury ludowej z naciskiem na tradycyjne zwyczaje i obrzędy związane z jesiennymi pracami polowymi i przydomowymi, poprzez prezentacje, pokazy edukacyjne i zajęcia interaktywne, konkursy – utrwalenie i upowszechnienie tradycji kultury ludowej wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych jak też osób niepełnosprawnych. W trakcie imprezy promowana będzie kuchnia i produkty regionalne prezentowane podczas warsztatów kulinarnych jak również na stoiskach zorganizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Pokazy prezentujące dawne rzemiosła (praca kowala, młynarza, dekarza, cieśli) oraz prace ludności wiejskiej (strzyżenie owiec, wirowanie mleka, wyrób masła, darcie pierza, szatkowanie i kiszenie kapusty, wypiek chleba, obróbka lnu, kopanie ziemniaków) mają na celu przypomnienie i utrwalenie tradycyjnych zwyczajów i obrzędów związanych z pracami w zagrodzie i pracami domowymi. Zaprezentowana będzie praca zabytkowych traktorów, lokomobili parowych oraz silników spalinowych. Organizowane będą zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych. Występy kapel i zespołów ludowych uatrakcyjnią imprezę.

„Jesień w polu i zagrodzie – rodzinny festyn etnograficzny”