Sie Sind auf: Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - I etap

Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - I etap

Szukaj

Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - I etap

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W dniu 18 maja 2015 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawarł umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w sprawie dofinansowania zadania "Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - I etap" w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 2. - Wspieranie działań muzealnych. Projekt został dofinansowany kwotą 99.388,77 zł ze środków finansowych MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, co stanowi 58,45% całkowitego kosztu zadania. Wkład własny do projektu zabezpieczył nam Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w wysokości 70.651,89 zł. W ramach zadania muzeum dokona kompleksowej konserwacji 10 zabytkowych pojazdów zaprzęgowych takich jak: karety, wolanty, bryczki, wasągi oraz wozy krakowskie, z których najstarsze powstały na przełomie XIX i XX wieku. Przeznaczone do konserwacji obiekty stanowią część unikatowej kolekcji dawnych pojazdów zaprzęgowych używanych na terenie Polski. Realizacja zadania potrwa do końca br. Po zakończeniu prac konserwatorskich turyści odwiedzający nasze muzeum będą mogli zobaczyć je w XIX-wiecznej powozowni, na ekspozycji dotyczącej zabytkowych środków transportu.