Sie Sind auf: Projekty

Projekty

Szukaj

Projekty

XXX Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego

XXX Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W dniu 28 kwietnia 2010 r. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zawarło umowę z Ministrem Kultury i Dzi...
Konserwacja wybranych obiektów techniki rolniczej

Konserwacja wybranych obiektów techniki rolniczej

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W dniu 08. kwietnia 2010 r. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zawarło umowę z Ministrem Kultury i Dz...
Modernizacja obiektów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu – I etap

Modernizacja obiektów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu – I etap

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W dniu 15 lipca 2009 r. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zawarło umowę z Ministrem Kultury i Dziedz...
Wydanie drukiem Ciechanowieckiego Rocznika muzealnego Tom V

Wydanie drukiem Ciechanowieckiego Rocznika muzealnego Tom V

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W dniu 7 lipca 2009 r. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zawarło umowę z Ministrem Kultury i Dziedzi...
XXIX Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego

XXIX Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W dniu 1 lipca 2009 r. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zawarło umowę z Ministrem Kultury i Dziedzi...
Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży

Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka Ciechanowcu w okresie od września do grudnia 2008 r. realizowany jest...
Warsztaty – Spotkania z Folklorem

Warsztaty – Spotkania z Folklorem

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu podpisało umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektu nr WND-POKL.07.03.00-20-004/08 „Warsztaty – Spotkania z Folklore...

Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanych inwestycji Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006 Muze...
Modernizacja budynku zabytkowych stajni wraz z otoczeniem

Modernizacja budynku zabytkowych stajni wraz z otoczeniem

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zakończyło w 2007 r. realizację I etapu projektu pn. „Modernizacja budynku zabytkowych stajni wraz z otoczeniem” obejmującego zakup stolarki oki...

Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanych inwestycji Muzeum Rolnictwa

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU INTERREG IIIA 2004-2006 Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowc...