Sie Sind auf: Projekt „Ciechanowiec, zespół pałacowy (XIX w): prace remontowo – renowacyjne”

Projekt „Ciechanowiec, zespół pałacowy (XIX w): prace remontowo – renowacyjne”

Szukaj

Projekt „Ciechanowiec, zespół pałacowy (XIX w): prace remontowo – renowacyjne”

W dniu 20 lipca 2020 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawarł umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w sprawie dofinansowania zadania pn. ,,Ciechanowiec, zespół pałacowy (XIX w.): prace remontowo - renowacyjne” w ramach programu ,,Ochrona zabytków”. Projekt został dofinansowany kwotą 130 000 zł ze środków finansowych Ministra, co stanowi 23,52 % całkowitego kosztu zadania. Wkład własny do projektu zabezpieczył Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w kwocie 400 000 zł (72,38 %). Celem projektu jest zabezpieczenie materialnego dziedzictwa kulturowego – remont elewacji oraz innych elementów zabytkowych dziewiętnastowiecznych obiektów – oficyny i pałacu, wchodzących w skład zespołu pałacowo – parkowego w Ciechanowcu – Nowodworach.

Projekt „Ciechanowiec, zespół pałacowy (XIX w): prace remontowo – renowacyjne”
Projekt „Ciechanowiec, zespół pałacowy (XIX w): prace remontowo – renowacyjne”
Projekt „Ciechanowiec, zespół pałacowy (XIX w): prace remontowo – renowacyjne”
Projekt „Ciechanowiec, zespół pałacowy (XIX w): prace remontowo – renowacyjne”
Projekt „Ciechanowiec, zespół pałacowy (XIX w): prace remontowo – renowacyjne”
Projekt „Ciechanowiec, zespół pałacowy (XIX w): prace remontowo – renowacyjne”
Projekt „Ciechanowiec, zespół pałacowy (XIX w): prace remontowo – renowacyjne”
Projekt „Ciechanowiec, zespół pałacowy (XIX w): prace remontowo – renowacyjne”
Projekt „Ciechanowiec, zespół pałacowy (XIX w): prace remontowo – renowacyjne”
Projekt „Ciechanowiec, zespół pałacowy (XIX w): prace remontowo – renowacyjne”
Projekt „Ciechanowiec, zespół pałacowy (XIX w): prace remontowo – renowacyjne”
Projekt „Ciechanowiec, zespół pałacowy (XIX w): prace remontowo – renowacyjne”
Projekt „Ciechanowiec, zespół pałacowy (XIX w): prace remontowo – renowacyjne”
Projekt „Ciechanowiec, zespół pałacowy (XIX w): prace remontowo – renowacyjne”
Projekt „Ciechanowiec, zespół pałacowy (XIX w): prace remontowo – renowacyjne”
Projekt „Ciechanowiec, zespół pałacowy (XIX w): prace remontowo – renowacyjne”
Projekt „Ciechanowiec, zespół pałacowy (XIX w): prace remontowo – renowacyjne”
Projekt „Ciechanowiec, zespół pałacowy (XIX w): prace remontowo – renowacyjne”
Projekt „Ciechanowiec, zespół pałacowy (XIX w): prace remontowo – renowacyjne”
Projekt „Ciechanowiec, zespół pałacowy (XIX w): prace remontowo – renowacyjne”
Projekt „Ciechanowiec, zespół pałacowy (XIX w): prace remontowo – renowacyjne”
Projekt „Ciechanowiec, zespół pałacowy (XIX w): prace remontowo – renowacyjne”
Projekt „Ciechanowiec, zespół pałacowy (XIX w): prace remontowo – renowacyjne”
Projekt „Ciechanowiec, zespół pałacowy (XIX w): prace remontowo – renowacyjne”
Projekt „Ciechanowiec, zespół pałacowy (XIX w): prace remontowo – renowacyjne”
Projekt „Ciechanowiec, zespół pałacowy (XIX w): prace remontowo – renowacyjne”