Sie Sind auf: „Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”

„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”

Szukaj

„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
PROJEKT: „Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”

Nr Projektu: WND-RPPD.08.03.00-20-0028/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego

Całkowita wartość Projektu wynosi 7 742 317,03 PLN.
Wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 5 624 272,00 PLN.
Instytucja Zarządzająca RPOWP przyznała dofinansowanie w kwocie 3 655 776,80 PLN stanowiące 65% kwoty wydatków kwalifikowanych.
Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu - 31.07.2018 r.

Celem ogólnym projektu jest zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i ich zachowanie dla przyszłych pokoleń.
Cele bezpośrednie projektu można określić następująco:

 • zapobieżenie dalszej degradacji cennych obiektów (wpisanych do rejestru zabytków, względnie znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej, jak również wpisanych do księgi inwentarzowej Muzeum),
 • podniesienie standardu Muzeum poprzez remont pawilonów wystawowych i dostosowanie ich do aktualnych, zdecydowanie wyższych niż przed laty oczekiwań odwiedzających,
 • poprawa warunków do zwiedzania dla osób z dysfunkcjami wzroku oraz słuchu poprzez zakup odpowiedniego sprzętu i urządzeń,
 • wzrost liczby zwiedzających o ok. 20% w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu w stosunku do poziomu z 2015 r.

Zasadnicza część działań dotyczyła prac restauratorskich i konserwatorskich, którym zostały poddane muzealia nieruchome i ruchome:

 • remont elewacji zabytkowej stajni, siedziby Muzeum Weterynarii,
 • wykonano zabieg długofalowego osuszania czterech zabytkowych obiektów w zakresie osuszania ścian i fundamentów budynków tj. Pałacu, Oficyny, Wozowni, Dworu Myśliwskiego z Siemion,
 • remont 9 zabytkowych obiektów architektury drewnianej, wykonano poprzez wymianę zmurszałego pokrycia dachu na nową słomę żytnią poprzez konserwację więźby dachowej z zastosowaniem tradycyjnych metod dekarskich,
 • rekonstrukcję zlokalizowanej w pobliżu zabytkowej stajni studni z kamienia łamanego,
 • remont zabytkowych murów przy budynkach wozowni, oficyny i stajni,
 • remont głównej bramy wjazdowej do Muzeum Rolnictwa,
 • remont piwnicy na skarpie,
 • remont pawilonów wystawienniczych. W pawilonach zamontowano 10 mobilnych regałów magazynowych oraz wykonano stałą ekspozycję „Dzieje rolnictwa w Polsce” stosując w niej nowoczesne rozwiązania techniczne i audiowizualne,
 • wykonano konserwację 425 sztuk muzealiów ruchomych (przedmioty skórzane, drewniane, typu meble, rzeźby oraz obrazy),
 • wykonano kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę ciągów komunikacyjnych na terenie Muzeum. Nowe nawierzchnie ciągów jezdnych wykonano z kostki granitowej, zaś ciągi piesze wykonano z kruszywa krzemowego,
 • w zakresie udogodnień dla osób niepełnosprawnych: wykonano 10 tabliczek informacyjnych w języku Braille’a obrazujące nowo powstałą wystawę stałą w pawilonie wystawienniczym oraz na 40 audio przewodnikach wgrano pełną informację o naszych ekspozycjach i Muzeum w języku migowym.
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”