Sie Sind auf: Zadanie "Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu"

Zadanie "Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu"

Szukaj

Zadanie "Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu"

W dniu 12 lipca 2016 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawarł umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w sprawie dofinansowania zadania "Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu" w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytet Wspierania działań muzealnych. Projekt został dofinansowany kwotą 34 250,00 zł ze środków finansowych MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, co stanowi 58,54 % całkowitego kosztu zadania. Wkład własny do projektu zabezpieczył Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w wysokości 24 258,92 zł. W ramach zadania Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zakupi wyposażenie do pracowni konserwatorskiej. Zakupione sprzęty i urządzenia uzupełnią wyposażenie pracowni konserwatorskiej o profilu ogólnym do której trafiają eksponaty z drewna, metalu, skóry, gipsu, słomy, wikliny, itp. Zakupiony sprzęt przyśpieszy i usprawni prace w zakresie konserwacji (mikropiaskarka, urządzenie wielofunkcyjne Dremel, pilarka ukośnica, myjka ciśnieniowa, odkurzacz przemysłowy, dłuta), dokumentacji (laptop, dysk zewnętrzny, aparat fotograficzny) oraz zwiększy bezpieczeństwo i higienę pracy (pochłaniacz oparów i rozpuszczalników, lampy emitujące światło dzienne). Sprzęt będzie udostępniony uczestnikom praktyk letnich w Muzeum Rolnictwa z Koła Naukowego Ochrony i Konserwacji Drewna działającego na SGGW w Warszawie, jak i zaprezentowany uczniom OSSP w Ciechanowcu w trakcie lekcji muzealnej.

Zadanie "Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu"