Sie Sind auf: Zakup lokomobili parowej Frick Eclipse

Zakup lokomobili parowej Frick Eclipse

Szukaj

Zakup lokomobili parowej Frick Eclipse

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W dniu 21 kwietnia 2015 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawarł umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w sprawie dofinansowania zadania "Zakup lokomobili parowej Frick Eclipse" w ramach Programu Kolekcje - priorytet 4. - Kolekcje muzealne. Projekt został dofinansowany kwotą 130 tys. zł ze środków finansowych MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, co stanowi 50,80% całkowitego kosztu zadania. Wkład własny do projektu zabezpieczył nam Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w wysokości 125 920 zł. W ramach zadania Muzeum zakupi 1 unikatową w skali naszego kraju samobieżną lokomobilę parową z 1913 r., która powiększy naszą największą w Polsce kolekcję lokomobil do 9 egzemplarzy. Planowana do zakupu lokomobila firmy " Frick Company" jest jednym z najstarszych, sprawnych technicznie tego typu silników parowych w Polsce. Turyści odwiedzający nasze Muzeum już wkrótce będą mogli zobaczyć ją na ekspozycji, a także w trakcie pokazów pracy.