Sie Sind auf: Chata z Sak k. Bielska Podlaskiego

Chata z Sak k. Bielska Podlaskiego

Chata z Sak k. Bielska Podlaskiego

Zbudowana w drugiej połowie XIX w. Budynek konstrukcji wieńcowej wzniesiony na planie prostokąta o wymiarach 15,5 x 4,5 m. Dach półszczytowy, pokryty słomą, z charakterystycznym dla dziewiętnastowiecznych chałup białoruskich półszczytem od strony ulicy. W izbie odtworzono dziewiętnastowieczne urządzenia ogniowe, jakie istniały w chałupie do lat trzydziestych XX w. W ich skład wchodzi piec piekarski, poprzedzony wąskim przypieckiem nakrytym kapturem do odprowadzania dymu i pary oraz dymnik wymurowany powyżej pułapu. Ekspozycja wnętrza prezentuje mieszkanie średniozamożnej rodziny wielopokoleniowej, a została wykonana w oparciu o zbiory etnograficzne Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.

Chata z Sak k. Bielska Podlaskiego