Sie Sind auf: Szkoła Wiejska w Winnie Chroły - obiekt zamiejscowy

Szkoła Wiejska w Winnie Chroły - obiekt zamiejscowy

Szkoła Wiejska w Winnie Chroły - obiekt zamiejscowy

Budynek szkoły przeniesiony został do Winnej Chroły na początku lat 30-tych XX wieku ze wsi Skórzec, gdzie przez wiele lat był siedzibą władz gminnych. Szkoła funkcjonowała do 2000 roku. Jest to jedyna tego typu wystawa stała w Polsce mieszcząca się w stojącym in situ drewnianym budynku szkolnym. Na wystawie zobaczyć można sale szkolne z lat 30-tychi 60-tych, pokój nauczycielski, mieszkanie nauczyciela oraz salę historii tej szkoły (fotografie, dokumenty, świadectwa szkolne, przedmioty).

Na szczególną uwagę w poszczególnych salach zasługują:

W sali szkolnej z lat 30-tych XX w. drewniane tornistry, ławki z wpuszczonymi kałamarzami, ośla ławka, dyscyplina skórzana i woreczki z grochem do klęczenia. W klasie z lat 60-tych XX w. oryginalne zeszyty szkolne z początku lat 70-tych XX w., zestawy pomocy naukowych. W obu salach są manekiny nauczycieli i dzieci ubrane w oryginale stroje stosowne do epoki. W sali historycznej oprócz fotografii z lat 30-tych, 50-tych, 70-tych, 80-tych i 90-tych XX w. na uwagę zasługują oryginalne dzienniki szkolne ze Szkoły Podstawowej w Winnie Chroły z lat 20-tych i 30-tych XX w., rozkład zajeć z roku szkolnego 1939/40 z poprawkami naniesionymi przez sowieckie władze oświatowe po zajęciu tych terenów po agresji ZSRR po 17 września 1939 roku. Na korytarzu prezentowane są oryginalne dyplomy ze Szkoły Podstawowej w Winnie Chroły z lat 60-tych, 70-tych, 80-tych, 90-tych XX wieku. W mieszkaniu nauczyciela jest m.in. telewizor z lat 60-tych, żelazne łóżko, a nad nim obraz Matki Boskiej Hodyszewskiej, dalej kącik higieniczny z parawanem oraz etażerka z kompletem dzieł Lenina. W pokoju nauczycielskim jest m.in. oryginalny dziennik zajęć pozalekcyjnych z 1972 roku oraz czarny ebonitowy telefon na korbkę. Pomieszczenia zostały starannie zaaranżowane i wyposażone w odpowiednie dla danych okresów sprzęty szkolne.

Szkoła Wiejska w Winnie Chroły - obiekt zamiejscowy
Szkoła Wiejska w Winnie Chroły - obiekt zamiejscowy
Szkoła Wiejska w Winnie Chroły - obiekt zamiejscowy
Szkoła Wiejska w Winnie Chroły - obiekt zamiejscowy
Szkoła Wiejska w Winnie Chroły - obiekt zamiejscowy