You are on: Zakup lokomobili parowej Garrett Smith

Zakup lokomobili parowej Garrett Smith

Szukaj

Zakup lokomobili parowej Garrett Smith

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W dniu 3 kwietnia 2014 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawarł umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w sprawie dofinansowania zadania "Zakup lokomobili parowej Garrett Smith" w ramach Programu Kolekcje - priorytet 4. - Kolekcje muzealne. Projekt został dofinansowany kwotą 80 tys. zł ze środków finansowych MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, co stanowi 59,01% całkowitego kosztu zadania. Wkład wlasny do projektu zabezpieczyl nam Urzad Marszałkowski Województwa Podlaskiego w wysokości 55 560 zł. W ramach zadania Muzeum zakupi 1 unikatową w skali naszego kraju przeciąganą lokomobilę parową z 1895 r., która powiększy naszą kolekcję 7 lokomobil, stając się największą kolekcją lokomobil w Polsce. Planowana do zakupu lokomobila firmy "Garrett Smith & Co" jest najstarszym, sprawnym technicznie tego typu silnikiem parowym w Polsce. Turyści odwiedzający nasze Muzeum już wkrótce będą mogli zobaczyć ją na ekspozycji, a także w trakcie pokazów pracy.