Rada Muzeum

W dniu 22 lutego 2020 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Muzeum kończące czteroletnią kadencję.


W dniu 17 kwietnia 2016 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum działającej przy Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, powołanej przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą nr 121/1463/2016.

W uroczystym posiedzeniu, udział wziął Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, który wręczył członkom Rady nominacje na czteroletnią kadencję.

W trakcie tego spotkania omówiono m.in. najważniejsze kierunki działania i rozwoju Muzeum w Ciechanowcu na najbliższe lata.
Skład 15-osobowej Rady Muzeum:

 1. mgr Jacek Bogucki
 2. prof. dr hab. Tomasz Borecki
 3. dr Tomasz Czerwiński
 4. dr hab. Adam Dobroński, prof. nzw.
 5. mgr inż. Grzegorz Marek Godlewski
 6. prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński
 7. mgr Marek Adam Komorowski
 8. prof. dr hab. Krzysztof Kostro
 9. prof. dr hab. Krzysztof Krajewski
 10. mgr Wojciech Kwiatkowski
 11. dr hab. inż. arch. Piotr Molski, prof. nzw.
 12. prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz
 13. mgr Anatol Wap
 14. mgr Sławomir Zgrzywa
 15. mgr Bogdan Zieliński

Prezydium Rady Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka:

prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz - przewodniczący
mgr Bogdan Zieliński – zastępca przewodniczącego
prof. dr hab. Krzysztof Krajewski – sekretarz
mgr Sławomir Zgrzywa – członek
mgr Marek Adam Komorowski – członek6 grudnia 2011 roku, uchwałą nr 68/856/211 Zarządu Województwa Podlaskiego, zostali powołani na czteroletnią kadencję następujący Członkowie Rady Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka:

 1. Robert Tyszkiewicz - Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
 2. mgr inż. Grzegorz Marek Godlewski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudka
 3. mgr Marek Adam Komorowski - Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego
 4. inż. Jerzy Jasiuk - Dyrektor Muzeum Techniki NOT w Warszawie
 5. prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz - Kierownik Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie
 6. Sławomir Zgrzywa - Starszy inspektor Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, delegatura w Łomży
 7. prof. dr hab. Krzysztof Krajewski - Profesor w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 8. prof. nzw. dr hab. arch. Piotr Molski - Kierownik Zakładu Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
 9. prof. dr hab. Adam Dobroński - Kierownik Zakładu Historii Wojskowej i Stosunków Militarnych Uniwersytetu w Białymstoku
 10. prof. dr hab. Wlodzimierz Kluciński - Kierownik Zakładu Weterynaryjnej Diagnostyki Laboratoryjnej i Klinicznej Katedry Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
 11. mgr Anatol Wap - Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
 12. prof. dr hab. Tomasz Borecki - Profesor w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Dyrektor Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha w Warszawie
 13. prof. dr hab. Krzysztof Kostro - Prorektor ds. Kadr i Funduszy Inwestycyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 14. prof. dr hab. Maciej Perkowski - Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu
 15. mgr Bogdan Zieliński - Starosta Wysokomazowiecki
Prezydium Rady Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka:

prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz - przewodniczący
mgr Bogdan Zieliński – zastępca przewodniczącego
prof. dr hab. Maciej Perkowski – sekretarz
mgr Sławomir Zgrzywa – członek
mgr Marek Adam Komorowski – członek