Jesteś na stronie: Rada Muzeum

Rada Muzeum

Szukaj

Rada Muzeum

27 maja 2020 roku, uchwałą nr 133/2079/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego, zostali powołani na czteroletnią kadencję następujący Członkowie Rady Muzeum działającej przy Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu:

1. prof. dr hab. Tomasz Borecki
Polski leśnik, profesor, wykładowca akademicki, w latach 2002–2008 przez dwie kadencje rektor SGGW, członek rad naukowych parków narodowych, od 2003 roku Prezes Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Doktor honoris causa Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Agrarnego w Dublanach oraz doktor honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Członek Rady w poprzednich kadencjach.
2. dr hab. Adam Dobroński, prof. UB
Historyk, regionalista. Członek Białostockiego Towarzystwa Kultury oraz łomżyńskiego Stowarzyszenia Stopka. Członek Rady w poprzednich kadencjach.
3. dr Tomasz Czerwiński
Etnograf, pracownik Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie. Autor wielu publikacji m.in. „Budownictwo ludowe w Polsce” (2006), „Wyposażenie domu wiejskiego w Polsce” (2009), „Kapliczki i krzyże przydrożne (2012). Członek Rady poprzednich kadencji.
4. mgr Robert Jabłoński
Dyrektor Gabinetu Marszałka.
5. prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński
Profesor nauk weterynaryjnych, członek Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN, doktor honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Były rektor SGGW i dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Członek Rady poprzednich kadencji.
6. mgr Marek Adam Komorowski
Senator RP. Członek Rady w poprzednich kadencjach.
7. prof. dr hab. Krzysztof Krajewski
Profesor w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dziekan Wydziału Technologii Drewna, od 2000 roku organizuje w muzeum praktyki studentów Wydziału Technologii Drewna oraz udziela konsultacji w sprawie konserwacji eksponatów drewnianych. Członek Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. Członek Rady od 2003 r.
8. mgr Wojciech Kwiatkowski
Dyrektor Departamentu Finansów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Członek Rady w poprzednich kadencjach.
9. dr hab. inż. arch. Piotr Molski - prof. PW
Kierownik Zakładu Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej; członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu; przewodniczący rad Konserwatorskich przy obiektach zabytkowych; Wiceprezes Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.
10. mgr Agata Puchalska
Dyrektor Biura Kultury UMWP.
11. prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk
Profesor nauk weterynaryjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, kierownik Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP
w Lublinie. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN oraz Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. Członek Rady od poprzedniej kadencji.
12. prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz
Emerytowany profesor zwyczajny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, były dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Kierownik Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych, doktor honoris causa SGGW, członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, honorowy obywatel Ciechanowca i Szczuczyna, członek Rady Muzeum od 1982 roku, od 2003 roku przewodniczący Rady.
13. Anna Radecka/Przemysław Saltarski (powołany uchwałą nr 400/7853/2024 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 11.04.2024 r)
Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14. mgr Sławomir Zgrzywa
Starszy inspektor Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, delegatura w Łomży. Członek Rady w poprzednich kadencjach.
15. mgr Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki.
Członek Rady w poprzednich kadencjach.

Prezydium Rady Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu:

prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz - przewodniczący
mgr Bogdan Zieliński – zastępca przewodniczącego
prof. dr hab. Krzysztof Krajewski – sekretarz


Inauguracyjne spotkanie Rady Muzeum, 15 maja 2021 r.W dniu 22 lutego 2020 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Muzeum kończące czteroletnią kadencję.


W dniu 17 kwietnia 2016 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum działającej przy Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, powołanej przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą nr 121/1463/2016.

W uroczystym posiedzeniu, udział wziął Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, który wręczył członkom Rady nominacje na czteroletnią kadencję.

W trakcie tego spotkania omówiono m.in. najważniejsze kierunki działania i rozwoju Muzeum w Ciechanowcu na najbliższe lata.
Skład 15-osobowej Rady Muzeum:

 1. mgr Jacek Bogucki
 2. prof. dr hab. Tomasz Borecki
 3. dr Tomasz Czerwiński
 4. dr hab. Adam Dobroński, prof. nzw.
 5. mgr inż. Grzegorz Marek Godlewski
 6. prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński
 7. mgr Marek Adam Komorowski
 8. prof. dr hab. Krzysztof Kostro
 9. prof. dr hab. Krzysztof Krajewski
 10. mgr Wojciech Kwiatkowski
 11. dr hab. inż. arch. Piotr Molski, prof. nzw.
 12. prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz
 13. mgr Anatol Wap
 14. mgr Sławomir Zgrzywa
 15. mgr Bogdan Zieliński

Prezydium Rady Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka:

prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz - przewodniczący
mgr Bogdan Zieliński – zastępca przewodniczącego
prof. dr hab. Krzysztof Krajewski – sekretarz
mgr Sławomir Zgrzywa – członek
mgr Marek Adam Komorowski – członek6 grudnia 2011 roku, uchwałą nr 68/856/211 Zarządu Województwa Podlaskiego, zostali powołani na czteroletnią kadencję następujący Członkowie Rady Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka:

 1. Robert Tyszkiewicz - Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
 2. mgr inż. Grzegorz Marek Godlewski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudka
 3. mgr Marek Adam Komorowski - Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego
 4. inż. Jerzy Jasiuk - Dyrektor Muzeum Techniki NOT w Warszawie
 5. prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz - Kierownik Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie
 6. Sławomir Zgrzywa - Starszy inspektor Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, delegatura w Łomży
 7. prof. dr hab. Krzysztof Krajewski - Profesor w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 8. prof. nzw. dr hab. arch. Piotr Molski - Kierownik Zakładu Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
 9. prof. dr hab. Adam Dobroński - Kierownik Zakładu Historii Wojskowej i Stosunków Militarnych Uniwersytetu w Białymstoku
 10. prof. dr hab. Wlodzimierz Kluciński - Kierownik Zakładu Weterynaryjnej Diagnostyki Laboratoryjnej i Klinicznej Katedry Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
 11. mgr Anatol Wap - Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
 12. prof. dr hab. Tomasz Borecki - Profesor w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Dyrektor Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha w Warszawie
 13. prof. dr hab. Krzysztof Kostro - Prorektor ds. Kadr i Funduszy Inwestycyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 14. prof. dr hab. Maciej Perkowski - Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu
 15. mgr Bogdan Zieliński - Starosta Wysokomazowiecki
Prezydium Rady Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka:

prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz - przewodniczący
mgr Bogdan Zieliński – zastępca przewodniczącego
prof. dr hab. Maciej Perkowski – sekretarz
mgr Sławomir Zgrzywa – członek
mgr Marek Adam Komorowski – członek