Вы находитесь: Aktualne

Aktualne

Szukaj

Aktualne

Nr sprawy 9/2022

Ciechanowiec, 10 listopada 2022 r. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf SWZ.docx Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTY.docx Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowne.docx Załącznik nr 3 -Koncepcja ar...

Nr sprawy 8/2022

Ciechanowiec, 18 października 2022 r. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf SWZ.docx Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTY.docx Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowne.doc Ciechanowiec, 27 październ...

Nr sprawy 7/2022

Ciechanowiec, 12 października 2022 r. SWZ.docx Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTY.docx Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowne.doc Załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa oraz przedmiar ...

Nr sprawy 6-2022

Ciechanowiec, 1 lipca 2022 r. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf SWZ.doc Ciechanowiec, 8 lipca 2022 r. Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia.docx Inf...

Nr sprawy 5/2022

Ciechanowiec, 22 czerwca 2022 r. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf SWZ.doc Ciechanowiec, 29 czerwca 2022r. Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia.docx...

Nr sprawy 4/2022

Ciechanowiec, 20 maja 2022 r. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf SWZ.docx Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTY.docx Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowne.doc Ciechanowiec, 24 maja 2022 r. Wy...

Nr sprawy 3/2022

Ciechanowiec, 10 maja 2022 r. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf SWZ.docx Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTY.docx Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowne.doc Ciechanowiec, 16 maja 2022 r. Wy...

Nr sprawy 1/2022

Ciechanowiec, 24 lutego 2022 r. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf SWZ.docx Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTY.docx Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowne.doc Załącznik nr 3 - Projekt zieleni...

Nr sprawy 2/2022

Ciechnowiec, 14 marca 2022 r. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf SWZ.docx Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTY.docx Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowne.doc Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis ...

Nr sprawy 10/2021

Ciechanowiec, 19 listopada 2021 r. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf SWZ.docx Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oświadczenia skladany wraz z oferta.doc...