Вы находитесь: Aktualne

Aktualne

Szukaj

Aktualne

Nr sprawy 2/2020

Ciechanowiec, 5 czerwca 2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu wykonania prac budowlanych w ramach budowy kompleksu centralnego magazynu zbiorów muzealnych z funkcją wystawienniczą i edukacyjną Specyfika...

Nr sprawy 1/2020

Ciechanowiec, 4 czerwca 2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu "PRACE REMONTOWO – KONSERWATORSKIE PRZY PAŁACU I OFICYNIE – ZABYTKOWYCH OBIEKTACH W MUZEUM ROLNICTWA W CIECHANOWCU" Specyfikacja Istotnych W...

Nr sprawy 11/2019

Ciechanowiec, 26 listopada 2019r. Ogłoszenie o zamówieniu pt. "Dostawa energii elektrycznej" Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Ciechanowiec, 4 grudnia 2019r. Zawiadomienie o unieważni...

Nr sprawy 10/2019

Ciechanowiec, 9 października 2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu pt. "Dostawa wyposażenia techniczno - konserwatorskiego do centralnego magazynu zbiorów" Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Z...

Nr sprawy 9/2019

Ciechanowiec, 7 października 2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu - "Dostawa wyposażenia mechaniczno - stolarkiego do centralnego magazynu zbiorów" Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załączni...

Nr sprawy 8/2019

Ciechanowiec, 27 września 2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu dot. projektu pt. Termomodernizacja budynków Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 7 do...

Nr sprawy 7/2019

Ciechanowiec, 12 września 2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu dostawy ciągnika z osprzętem Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Ciecha...

Nr sprawy 6/2019

Ciechanowiec, 9 września 2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 6 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Ciechanowiec, 11 września 2019 r. W...

Nr sprawy 5/2019

Ciechanowiec, 6 września 2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu usługi - Konserwacja zabytkowych ciągników rolniczych Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Ciechanowiec, 16 września 2019 r. Info...

Nr sprawy 4/2019

Ciechanowiec, 6 września 2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu usługi - Konserwacja zabytkowych silników rolniczych Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Ciechanowiec, 16 września 2019 r. Infor...