Вы находитесь: Aktualne

Aktualne

Szukaj

Aktualne

Nr sprawy 8/2021

Ciechanowiec, 29 września 2021 r. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf SWZ.docx Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTY.docx Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowne.docx Załącznik nr 3 - Projekt wyko...

Nr sprawy 9/2021

Ciechanowiec, 5 października 2021 r. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf SWZ.docx Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc Załącznik nr 2 - Formularz oświadczenia składany wraz z oferta.doc Załącznik n...

Nr sprawy 7/2021

Ciechanowiec, 20 września 2021 r. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf SWZ.docx Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc Załącznik nr 2 - Formularz oświadczenia skladany wraz z oferta.doc Załącznik nr 3...

Nr sprawy 6/2021

Ciechanowiec, 11 sierpnia 2021 r. Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 - Formularz oferty Załącznik nr 2 - Formularz oświadczenia składany wraz z ofertą Za...

Nr sprawy 3/2021

Ciechanowiec, 13 lipca 2021 r. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf SWZ.docx Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc Załącznik nr 2 - Formularz oświadczenia składany wraz z ofertą.doc Załącznik nr 3 - ...

Nr sprawy 5/2021

Ciechanowiec, 27 lipca 2021 r. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf SWZ.docx Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTY.docx Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowne.docx Załącznik nr 3 - Projekt wykonaw...

Nr sprawy 4/2021

Ciechanowiec, 26 lipca 2021 r. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf SWZ.docx Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTY.docx Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowne.docx Załącznik nr 3 - Projekt wykonaw...

Nr sprawy 2/2021

Ciechanowiec, 20 maja 2021 r. Ogłoszenie o zamówieniu Usługi - Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych SWZ.docx Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc Załącznik nr 2 - Formularz oświadcz...

Nr sprawy 1/2021

Ciechanowiec, 13 maja 2021 r. Ogłoszenie o zamówieniu Usługi - Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych SWZ.docx Załącznik nr 1 - Formularz oferty Załącznik nr 2 - Formularz oświadczenia...

Nr sprawy 3/2020

Ciechanowiec, 6 października 2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu "PRZENIESIENIE DREWNIANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO NA TERENIE MUZEUM ROLNICTWA W CIECHANOWCU" Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia...