Jesteś na stronie: 1 lipca 2024 r. rusza rezerwacja miejsc pod stoiska handlowe podczas 14. Zajazdu wysokomazowieckiego

1 lipca 2024 r. rusza rezerwacja miejsc pod stoiska handlowe podczas 14. Zajazdu wysokomazowieckiego

Szukaj

1 lipca 2024 r. rusza rezerwacja miejsc pod stoiska handlowe podczas 14. Zajazdu wysokomazowieckiego

Niedziela
07
Lipiec
2024

Szanowni Państwo,

W związku z obsługą zgłoszeń mailowych w dniu 03.07.2024 r. zostaje wstrzymana telefoniczna rezerwacja miejsc pod stoiska handlowe podczas Zajazdu Wysokomazowieckiego i Podlaskiego Święta Chleba. Przepraszamy za utrudnienia.

w związku z dużym zainteresowaniem wystawców informujemy, że od 1 lipca 2024 r. rusza rezerwacja miejsc pod stoiska handlowe podczas 14. Zajazdu Wysokomazowieckiego, zaplanowanego na 14 lipca 2024 r.

Na Zajeździe Wysokomazowieckim obowiązuje rezerwacja miejsc pod stoiska handlowe z przedpłatą na konto.

Zgłoszenia wystawców są przyjmowane od 1 do 10 lipca 2024 r. pod numerem telefonu (86) 22 44 200, w godzinach od 10.00 do 14.00 (lub do wyczerpania miejsc).
W razie trudności z dodzwonieniem się prosimy o nadesłanie zgłoszenia na adres: stoiskahandlowe@muzeumrolnictwa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko wystawcy,
 • adres (wystarczy miejscowość),
 • obowiązkowo numer telefonu,
 • informację czy za opłatę mamy wystawić paragon / fakturę (+ dane do wystawienia faktury),
 • wielkość stoiska,
 • opis oferowanego asortymentu (mile widziane zdjęcie stoiska),
 • ewentualny dostęp do prądu (za dodatkową opłatą),
 • twórcy ludowi są proszeni o dołączenie do zgłoszenia skanu legitymacji STL.

UWAGA!!! ZGŁOSZENIA MAILOWE BEZ PODANIA KOMPLETNYCH POWYŻSZYCH DANYCH – ZWŁASZCZA BEZ NUMERU TELEFONU – NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ.

NIE PRZYJMUJEMY ZGŁOSZEŃ WYSTAWCÓW OFERUJĄCYCH ARTYKUŁY PIROTECHNICZNE ORAZ ALKOHOLE, A TAKŻE ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI PRZEWOZU DZIECI KUCYKAMI.

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO - informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka
  w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych – możesz się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz kontaktować się przez e-mail: iod@kancelariarp.pl
  lub listownie - na wyżej wskazany adres korespondencyjny.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  a. w celu realizacji rezerwacji miejsc pod stoiska handlowe podczas 14. Zajazdu Wysokomazowieckiego, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
  b. w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa – w tym skonkretyzowanych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  c. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  d. oraz ze względu na uzasadniony interes administratora;
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane:
  a. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
  b. podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
  c. podmiotom upoważnionym przez Pana/Panią.
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do celów realizacji rezerwacji miejsc pod stoiska handlowe podczas 14. Zajazdu Wysokomazowieckiego;
 9. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą też przetwarzane w formie profilowania.
 10. Pani/Pana dane osobowe przestaną być przechowywane gdy upłynie obowiązkowy okres ich przechowywania wskazany w przepisach o archiwizacji, lub wygaśnie obowiązek przechowywania danych wynikający
  z przepisów prawa, w szczególności obowiązek przechowywania dokumentów księgowych lub gdy upłynie okres do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
1 lipca 2024 r. rusza rezerwacja miejsc pod stoiska handlowe podczas 14. Zajazdu wysokomazowieckiego