Jesteś na stronie: Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile

Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile

Szukaj

Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile

Wtorek
09
Listopad
2021

W dniu 6 listopada br. odbyła się w Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu podniosła uroczystość. Dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr. hab. Janowi Tropile – współorganizatorowi Muzeum Weterynarii, wieloletniemu członkowi Rady Muzeum.

Na uroczystość przybyli liczni goście: rodzina i przyjaciele Profesora, przedstawiciele Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na czele z dr hab. Martą Mendel, Prorektorem SGGW ds. współpracy międzynarodowej i prof. dr. hab. Marcinem Bańburą, Dyrektorem Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, przedstawiciele lokalnego środowiska weterynaryjnego, członkowie Rady Muzeum Rolnictwa, władze lokalne.

Pierwszym punktem programu była sesja dedykowana osobie Pana Profesora. Dyrektor Muzeum Rolnictwa Dorota Łapiak przywitała przybyłych i przekazała głos prof. Pawłowi Sysie, który poprowadził spotkanie. Wygłoszono następujące referaty:

  • lek. wet. Grzegorz Jakubik – „Jan Tropiło i Muzeum Weterynarii”,
  • dr Leszek Kiszczak „Wspomnienie o prof. Janie Tropiło” (materiał wideo odtworzony w dniu sesji),
  • dr. Dariusz Jaworek – „Profesor Jan Tropiło – człowiek wielu pasji”,
  • dr Jarosław Sobolewski – „Szkoła historii weterynarii Jana Tropiły”,
  • prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz – „Prof. Jan Tropiło we wspomnieniach”,
  • prof. dr. hab. Paweł Sysa – „Przyjaciele, Profesorowie J. Tropiło i B. Rutkowiak".

Na koniec w imieniu rodziny Profesora wystąpił syn Jakub Tropiło, który opowiedział o genealogii Rodu Tropiłów.

Następnie udano się pod budynek stajni – Muzeum Weterynarii, gdzie po przemówieniach Dyrektor Doroty Łapiak i Prorektor Marty Mendel uroczyście odsłonięto tablicę. Dokonali tego żona Profesora prof. dr. hab. Krystyna Suchorska-Tropiło i prawnuczęta Łucja i Tadeusz Jan.

Wydarzeniu towarzyszyła okolicznościowa ekspozycja, na którą składały się fotografie ze zbiorów Muzeum Rolnictwa, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prywatnych dr. Leszka Kiszczaka oraz pamiątki ze zbiorów muzeum i rodzinnych.

Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile
Fotorelaja z oddsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Janowi Tropile