Jesteś na stronie: Praca w Dziale Weterynarii

Praca w Dziale Weterynarii

Szukaj

Praca w Dziale Weterynarii

Czwartek
20
Styczeń
2022

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu poszukuje pracownika na stanowisko kierownika Działu Weterynarii, którego interesuje historia szeroko pojętej dziedziny nauki jaką jest weterynaria.

Główne zadania realizowane w ramach wykonywanej pracy to:

  1. Pozyskiwanie, gromadzenie i opracowywanie eksponatów dotyczących tradycji i historii lecznictwa zwierząt oraz organizacji weterynaryjnych.
  2. Prowadzenie badań z zakresu historii weterynarii oraz opracowywanie i publikowanie ich wyników.
  3. Organizowanie wystaw czasowych oraz doskonalenie wystaw stałych z zakresu wszystkich dziedzin związanych z lecznictwem zwierząt i zawodem lekarza weterynarii.
  4. Organizowanie spotkań i konferencji o tematyce weterynaryjnej przy współpracy z ośrodkami naukowymi.
  5. Współpraca z Polskim Towarzystwem Nauk Weterynaryjnych, Krajową i Okręgową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną oraz Wydziałami Medycyny Weterynaryjnej.
  6. Gromadzenie materiałów dotyczących pozazawodowej działalności lekarzy weterynarii, mającej istotne znaczenie społeczne.

Osoby zainteresowane pracą na rzeczonym stanowisku proszone są o przysłanie swojego CV na adres: info@muzeumrolnictwa.pl

Więcej informacji pod nr. tel. 86-2771328. Osobą do kontaktu jest – z-ca dyrektora – Anna Wiśniewska.