XV Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Woj. Podlaskim