Jesteś na stronie: DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN I HODOWLI ZWIERZĄT

DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN I HODOWLI ZWIERZĄT

Szukaj

DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN I HODOWLI ZWIERZĄT

Kierownik działu, kustosz - mgr Robert Sikorski

Dział został utworzony w kwietniu 2022 r. poprzez połączenie dwóch funkcjonujących w strukturze muzeum od lat 80 ubiegłego wieku działów: Historii Uprawy Roślin i Historii Chowu i Hodowli Zwierząt. Jego głównym zadaniem jest gromadzenie, dokumentacja i udostępnianie muzealiów i archiwaliów związanych z historią rolnictwa, a zwłaszcza uprawy i hodowli roślin, łąkarstwem, sadownictwem, ogrodnictwem, przechowalnictwem i przetwórstwem roślin uprawnych oraz chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich. Dział zbiera, dokumentuje i udostępnia również muzealia i archiwalia dotyczące gospodarki leśnej i łowieckiej. Obecnie jego zbiory liczą 3 914 eksponatów.

Upowszechnianie wiedzy o historii rolnictwa realizowane jest poprzez wystawę stałą Dzieje rolnictwa w Polsce, na której w skondensowanej formie przedstawiony został proces rozwoju rolnictwa od epoki neolitu do czasów współczesnych.

Mając na względzie wielką rolę edukacji społeczeństwa w dziedzinie ekologii, leśnictwa i szeroko rozumianego przyrodoznawstwa przy współpracy z Nadleśnictwem Rudka i Ośrodkiem Kultury Leśnej w Gołuchowie zorganizowano na terenie skansenu Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Zagroda Leśna. Jego głównym obiektem jest zabytkowa leśniczówka wybudowana w 1938 r. w osadzie Wdowin, położonej przed wojną w dobrach Rudka, należących do rodziny ziemiańskiej hr. Potockich. We wnętrzach budynku znajduje się wystawa stała poświęcona leśnictwu i roli Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz ciekawa kolekcja trofeów łowieckich i pamiątkowych medali zgromadzonych przez Romana i Tomasza Filipowiczów. Obok leśniczówki usytuowano plenerową wystawę starych maszyn tartacznych oraz wielkogabarytowych maszyn wykorzystywanych w rolnictwie i leśnictwie. Zadaniem ośrodka jest propagowanie wiedzy o środowisku naturalnym i leśnictwie oraz podnoszenie świadomości i kultury ekologicznej w społeczeństwie.

Oprócz typowo muzealnych działań, dział dba o utrzymanie na terenie skansenu tradycyjnych dla polskiej wsi roślin uprawnych i wybranych ras zwierząt gospodarskich i ozdobnych.

DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN I HODOWLI ZWIERZĄT
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN I HODOWLI ZWIERZĄT
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN I HODOWLI ZWIERZĄT
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN I HODOWLI ZWIERZĄT
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN I HODOWLI ZWIERZĄT
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN I HODOWLI ZWIERZĄT
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN I HODOWLI ZWIERZĄT
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN I HODOWLI ZWIERZĄT
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN I HODOWLI ZWIERZĄT
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN I HODOWLI ZWIERZĄT
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN I HODOWLI ZWIERZĄT
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN I HODOWLI ZWIERZĄT
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN I HODOWLI ZWIERZĄT
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN I HODOWLI ZWIERZĄT
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN I HODOWLI ZWIERZĄT
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN I HODOWLI ZWIERZĄT
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN I HODOWLI ZWIERZĄT
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN I HODOWLI ZWIERZĄT
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN I HODOWLI ZWIERZĄT
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN I HODOWLI ZWIERZĄT
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN I HODOWLI ZWIERZĄT
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN I HODOWLI ZWIERZĄT
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN I HODOWLI ZWIERZĄT
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN I HODOWLI ZWIERZĄT